Benzer Eşyaların Sınıflandırılması

Published by Mustafa Sezen on

Benzer Eşyaların Sınıflandırılması

Teknolojinin gelişmesiyle, üretim süreçleri ve üretim araçları çok farklı boyutlara ulaştı. Günümüzde birçok ürün, çok farklı tekniklerle ve çok hızlı üretilebiliyor. Endüstriyel robotlar ve üç boyutlu yazıcılar gibi birçok yeni teknoloji üretim hatlarında yerini alıyor. Üretim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, ürün çeşitliliği de artıyor. Tüketiciler, istedikleri ürüne kolay erişim sağlarken, seçim yapma konusunda kararsızlık yaşayabiliyorlar. Bazı durumlarda, ürünler birbirine o kadar çok benziyor ki dıştan bakıldıklarında aynı görünmekle birlikte, detaylı incelendiğinde çok farklı oldukları ortaya çıkıyor. 

Benzer ürünlerdeki farklılıklar dış ticarete konu olan işlemlerde de karşımıza çıkıyor. Özellikle ithalatta uygulanan vergiler ve dış ticaret politikası önlemleri, eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) göre tespit edildiği için, ürünlerin daha detaylı incelenmesi gerekiyor.

İthalat işlemlerinde en çok karşılaşılan sorulardan biri de “aynı ürün ama niye farklı tarife uygulanıyor?” şeklinde oluyor. Tarife mevzuatı eşyaları sınıflandırırken sadece dış görünüşlerine göre değil, yapıldığı maddeye, işleme dercesine, kullanım alanına ve bazı durumlarda da kullanım amacına göre sınıflandırmaktadır. 

Bilindiği üzere; gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz ve ticarete konu olan her eşyanın tek bir tarife pozisyonu olmak zorundadır. Tarife Mevzuatımızda bu tespiti yapabilmek için de Genel Yorum Kuralları dediğimiz 6 adet Yorum Kuralı oluşturulmuştur. 4 Numaralı Genel Yorum Kuralı “Benzer Eşyalarla” ilgilidir.

4 No.lu Kural: 1 ila 3 No.lu Kurallar çerçevesinde sınıflandırılamayan eşya ile ilgilidir. Buna göre bu tür eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılacaktır.

4 No.lu Kurala göre yapılan sınıflandırmada eşyanın öncelikle benzeri diğer eşya ile mukayesesi yapılarak ona en çok benzerlik göstereni tespit edilir. Bu suretle bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır.

Benzerlik kuşkusuz, özellik, nitelik, kullanım amacı gibi birçok faktöre dayanmaktadır.

Aşağıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere; eşya ilk bakışta belli bir pozisyonda sınıflandırılabilecek türden bir eşya olamamakla birlikte, kullanım amacı göz önüne alındığında, elbise fırçalarını anımsatmaktadır. Bu nedenle eşya, 4 No.lu Kurala göre, muhtelif malzemeden mamul ve çeşitli şekillerdeki fırçaların yer aldığı 96.03 tarife pozisyonunda “diğer fırçalar” arasında sınıflandırılmıştır.

Tüy Toplayıcı Rulo 96.03

Bu kural, pratikte kullanımı olan bir kural değildir. Sınıflandırma sisteminde boşluk bırakmama prensibinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında, bu kuraldan sınıflandırmada işimize yarayacak birtakım çıkarımlar elde etmemiz de mümkündür:

  1. Sınıflandırma sisteminde her eşyaya uygun bir yer vardır. Buna yeni keşfedilecek maddeler ve icatlar da dahildir.
  2. Bir sınıflandırmada 4 no.lu Kuralı kullanmak üzere iseniz, bütün sınıflandırma prosedürünü yeniden gözden geçirmenizde fayda olacaktır. Çünkü, yanlış sınıflandırma yapma ihtimaliniz yüksektir.
  3. Herhangi bir sınıflandırmadan sonra bulduğunuz pozisyonu bir kez de 4 no.lu Kuralı düşünerek yeniden değerlendiriniz. Tarife cetvelinin ilgili pozisyonunda veya bir pozisyon altında ya da üstünde, sınıflandırılan eşyaya benzer eşyalar var mı? Cevabınız “evet” ise doğru yolda olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Tarife Cetvelinde birbirine benzemekle birlikte farklı tarife pozisyonlarında sınıflandırılabilen birçok eşya söz konusudur. Her eşyayı benzeri var diye 4 no.lu Kural gereği aynı tarife pozisyonunda sınıflandıramayız. Benzer eşyaların aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılması istisnai durumlardan biridir.

Ben de bu yazımızda, ticarete konu olan, aynı veya benzer olmakla birlikte, farklı tarife pozisyonlarında sınıflandırılabilen eşyalardan bahsetmek istiyorum.

Örnekler çoğaltılabilir. Ancak, en sık karıştırılan benzer ürünleri aşağıda bulabilirsiniz.

Baharatlı Gevrek 19.05
Patates Cipsi 20.05

Baharatlı Gevrek; örneğin, peynir, monosodyum glutamat ve tuz karışımından oluşan aromanın ilave edildiği, bitkisel yağda kızartılmış tüketime hazır haldeki esası patatesin un, kaba un veya tozu ya da mısır kaba unu olan ürünler olup, 19.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılırken,

Patates Cipsleri; ince dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış olsun olmasın veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde) olarak, 20.05 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

Ürünler her ne kadar benzerlik gösterseler de üretim şekilleri farklı olduğu için aynı pozisyonda sınıflandırılmazlar. Baharatlı Gevrekler, bitkisel menşeli gıda unu, kaba unu veya tozlardan (sebze unu, kaba unu ve tozu vs.) elde edildiği için 19. Fasılda sınıflandırılırken, sebzelerin dilimlenmesi, kızartılması ve fırında pişirilmesiyle elde edilen cipsler 20. Fasılda yer almaktadır.   

Oluksuz Tekerlekler 39.26
Küçük Tekerlekler 83.02
Oluklu Tekerlekler 84.83

Küçük Tekerlekler; adi metallerden mamul montajlı tekerleklerdir. Montajlar tekerlekleri daha ileri bir işleme ve ilave bileşene gerek olmaksızın ilgili ürüne sabitlemek için kullanılır. Tekerleğin kendi parçası olan (örneğin; kasnak ya da rulman) “adi metallerden donanım” olarak değerlendirilmez. Küçük tekerlekler mil üzerinde döner olabileceği gibi sabit de olabilmektedir. 

Adi metallerden mamul montajlı tekerlekler anlamında “masa, karyola, vs. ayaklarına takılan küçük tekerlek” den, çapı 75 mm’yi geçmeyen (takılabilecek bandaj dahil) veya tekerlek veya takılacak bandajın genişliği 30 mm’den az olmak şartıyla, çapı 75 mm’yi geçen tekerlekler anlaşılır (83. Fasıl 2 no.lu Notu) ve 83.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.  

Adi metalden donanımı olmayan veya 83. Faslın 2 no.lu Notu hükmünün gereklerini yerine getirmeyen küçük tekerlekler, aksam ve parça olarak ya da mamul oldukları materyale göre sınıflandırılırlar.

Oluksuz Küçük Tekerlekler; sürgülü kapı ve dolap sistemlerinde kullanılan, dışı plastik maddeden yapılmış, göbeği rulmandan mamul, oluksuz tekerlekler, mamul olduğu maddeye göre 39.26 tarife pozisyonunda sınıflandırılırken,

Oluklu Küçük Tekerlekler; sürgülü kapı ve dolap sistemlerinde kullanılan, göbeği rulmandan mamul, dışı oluklu plastik maddeden yapılmış olup, rotatif hareketi sonsuz bir kolan veya kablo ile birinden diğerine nakleden küçük tekerlerden ibaret, basit bir kasnak şeklinde oldukları için 84.83 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Genelde mobilya ayaklarında, sürgülü kapı ve dolap sistemlerinde kullanılan küçük tekerlekler çok farklı kullanım alanlarına sahiptir. Benzer özellik gösterseler de 83.02 tarife pozisyonunda yer alan küçük tekerlekler, öncelikle adi metalden montaj donanıma sahip olup, tekerlek çapları 75 mm’yi geçmemektedir. Bu özelliklerin dışında kalan küçük tekerlekler ya mamul olduğu maddeye göre veya aksam parça olarak sınıflandırılmaktadır.    

Akıllı Kol Saatleri 85.17
Dijital Kol Saatleri 91.02

Akıllı Kol Saatleri; bilgi alışverişi kapasitesine sahip dokunmatik ekran, hoparlör, mikrofon, bir akselerometre, bir jiroskop, bir fotopletismogram (PPG) sensörü, şarj edilebilir lityum-iyon polimer pil ve işleme, grafikler, bellek ve kablosuz iletişim özelliklerini tek bir modülde entegre etmek üzere tasarlanmış, elektronik bileşenlerini korumak amacıyla reçineyle kaplanmış bir çipe sahip, açık kablosuz teknoloji standartlarından birini kullanarak (Kişisel Alan Ağı (PAN) içerisinde, (10 metreye kadar kısa mesafeler içinde) kısa dalgalar ile bilgi değişimine yönelik kablosuz iletişim protokolü Bluetooth® gibi) hücresel ağlar için mobil telefonlar gibi diğer cihazlarla kablosuz iletişim kurar; ayrıca, NFC (Yakın Saha İletişimi) ve Wi-Fi kapasitesine de sahiptir.

Cihaz, başka bir cihazla eşleştirildiğinde; eşleştirildiği cihaza gelen çağrıları kabul etme ve cevaplama, dijital ses kaydetme ve yeniden verme, eşleştiği cihazdaki medya unsurlarına (resimler, videolar, müzik) erişim, tarih ve saati gösterme, SMS ve e-mailleri alma ve cevaplama, eşleştiği cihazdaki uyarıları gösterme özelliklerinden dolayı 85.17 tarife pozisyonunda sınıflandırılırken,

Dijital Kol Saatleri; saat makinasının kalınlığına bakmaksızın zamanı ya da zaman aralıkları ölçüsünü gösteren, taşınması veya takılması amaçlanan ve tüm pozisyonlarda işleyebilir şekilde planlan zarf ve makinadan oluşan elektrikli ve mekanik (çoğunlukla elektronik) zaman gösterme aletlerdir. Bunlar kol saatleri, köstekli saatler, cep saatleri, çantada taşınan saatler, broşlara ve yüzüklere yerleştirilen saatler, vb. olup, 91.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.

Ürünler kullandıkları teknoloji bakımından farklı oldukları için 4 no.lu Kural kapsamında değerlendirilmezler. Akılı kol saatleri, normal saat özelliğinin yanı sıra, iletişim özelliğine sahip olduğu için 85.17 pozisyonunda sınıflandırılmıştır. 

Metal Hortum 83.07
Duş Hortumu 40.09

Eğilip bükülebilen metal hortumlar; şekil verilmiş metal şeritlerin helezoni olarak sarılmasından meydana gelen eğilip bükülebilen borular (kenarı bağlantılı olsun olmasın), kauçuk, amyant, dokumaya elverişli maddeler, vb. ile sarılarak gaz ve su geçirmez hale getirilebilir ve bu taktirde elektrik kablolarının veya eğilip bükülebilen neviden transmisyon sistemlerinin su geçirmez muhafazasında, elektrikli süpürgelerin hortumlarında; motorların, makinalı cihazların, tulumbaların, transformatörlerin, hidrolik veya pnömatik cihazların yüksek izabe fırınlarında basınçlı hava, buhar, gaz, su, petrol, sıvı yağ veya diğer akıcı maddeler sevk eden hortumlar olarak kullanılmaya elverişli bulunmaktır. Adi metallerden eğilip bükülebilen borular 83.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılırken,

Duş hortumları; dış kısmı spiral şeklinde metalle takviye edilmiş, iç kısmı kauçuktan mamul, bağlantı parçaları takılı olan duş hortumları 40.09 pozisyonunda yer alırlar.

Eğilip bükülen metal hortumların dış kısımları kauçuk veya dokumaya elverişli maddeler vb. sarılarak sızdırmazlık sağlanırken, akışkanın geçtiği iç kısım metal özelliğini korumaktadır. Duş hortumlarında ise akışkanın (suyun) geçtiği kısım tamamen kauçuktan olup, dış kısmı spiral şeklinde metale takviye edildiği için, eğilip bükülebilen metal hortum olarak 83.07 tarife pozisyonunda değil, iş gören kısmı kauçuktan mamul olduğu için 40.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

Ayrıntılı Teşhir Modelleri 90.23
Dekoratif Amaçlı Modeller (Yapıldığı Maddeye Göre)
Oyuncak Modeller 95.03

Ayrıntılı Teşhir Modelleri; uçakların, gemilerin, makinaların, vb. genellikle metal veya tahtadan ayrıntılı teşhir amaçlı modelleri, örneğin; okullarda, konferans salonlarında, sergilerde ve benzeri yerlerde kullanılmak için imal edilen ve diğer kullanımlar için uygun olmayan alet, cihaz ve modeller olarak 90.23 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar, bununla beraber sadece süs (dekoratif) kabilinden amaçlara uygun modellerin kendi pozisyonlarında sınıflandırıldıklarına dikkat edilmelidir.

Dekoratif Amaçlı Modeller; doğru ölçülerde yapılan ya da yapılmayan, örneğin dekorasyonlar için kullanılan uçak, gemi, makine vb. modeller, yapıldığı maddeye göre örneğin 44.20 veya 83.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.

Oyuncak Modeller; esasen çocuklar veya büyüklerin eğlenmesine yönelik olarak hazırlanan arabalar, trenler, uçaklar, kayıklar, vb. oyuncaklar (elektrikli olsun olmasın) 95.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.

Esas itibariyle dekorasyon için yapılan ve başka amaçlar için kullanılmayacak olan dekoratif modeller yapıldığı maddeye göre sınıflandırılırlar. Örneğin, ahşaptan yapılmış uçak maketi dekorasyon için yapılmışsa 90.23 tarife pozisyonunda değil, 44.20 tarife pozisyonunda sınıflandırılmalıdır. 90.23 tarife pozisyonundaki eşyalar sadece okullarda, konferanslarda, sergilerde ve benzeri yerlerde teşhir amaçlı kullanılmak üzere ayrıntılı üretilmiş olup, başka kullanımlar için uygun değillerdir. Diğer taraftan bu ürünler oyuncağa benziyor diye 4 no.lu Kurala göre 95.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılamazlar. Çünkü, 95.03 tarife pozisyonu, çocukların veya büyüklerin eğlenmesi için dizayn edilmiş her tür oyuncakları kapsar. Dekoratif amaçlı bir uçak maketini veya eğitim ve öğretimde sergilenmek üzere hazırlanmış ayrıntılı teşhir modelini oyuncağa benziyor diye 95.03 tarife pozisyonunda sınıflandıramayız.   

Dijital Kameralar 85.25 - Fotoğraf Makinesi 90.06

Dijital Kameralar (Dijital Fotoğraf Makineleri); dijital kameralar mutlaka sabit-görüntü kaydetme kapasitesine sahiptir. Söz konusu kayıt, dahili bir hafıza unsuruna veya değiştirilebilen bir medya depolama aygıtının üzerine yapılabilir. Bu makinelerin çoğu geleneksel fotoğraf makinelerinin tasarımına sahiptir.

Dijital kameralar yalnızca sabit-görüntü kaydedebilir nitelikte olabildiği gibi belirli süreler boyunca görüntü dizilerini (video) kaydetmek üzere hareketli-görüntü yakalama kapasitesine de sahip olabilir.

Dijital kameraların (fotoğraf makineleri) çoğu, hareketli-görüntü kaydetme modunda, video görüntüsü kaydetme esnasında yakınlaştırma (zoom) özelliği sağlamaz.

Bazı kameralar video kaydını hafıza kapasitesinden bağımsız bir şekilde belirli bir sürenin sonunda otomatik olarak durdurur.

Yukarıda sayılan özelliklere sahip Dijital Kameralar (Dijital Fotoğraf Makineleri) 85.25 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar,

Fotoğraf Makinaları; bunlar profesyonel veya amatör makinalar olabilir ve optik araçları (objektif lensleri, ayar düğmeleri, vb.) ile birlikte olsun olmasın bu gruba dahildir. Fotoğraf makineleri kimyasal esaslı filmin (gümüş halojenür gibi), klişenin ya da kâğıdın kameranın optik sisteminden gelen ışık veya görüntüye maruz kalması prensibiyle çalışır. Görülebilir bir görüntü yaratmak için daha ileri bir işlem gereklidir.

Fotoğraf makinalarının çok değişik çeşitleri olup en yaygın olanı genellikle ışık geçirmez bölüm, bir lens, objektif kapağı, mercek perdesi, film veya fotoğrafik levhayı tutucu bir destek ve ayar düğmesinden oluşur. Bu kameralar otomatik odaklama sistemi, filmi sarmak için motor, tamamı mikroişlemci tarafından kontrol edilebilen entegre flaş ve likit kristal gösterge ile birleşik olabilirler.

Yukarıdaki özeliklere sahip Fotoğraf Makinaları 90.06 tarife pozisyonunda yer alırken, Dijital Fotoğraf Makinaları 85.25 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar. 

Diş Fırçası 96.03
Şarjlı Diş Fırçası 85.09

Diş Fırçası; diş fırçaları, takma dişlere mahsus fırçalar ile elektrikli diş fırçalarına ait başlıklar 96.03 tarife pozisyonunda yer alırken,

Şarjlı Diş Fırçaları; elektrikli (şarjlı) diş fırçaları 85.09 pozisyonunda sınıflandırılır.

Diş fırçaları,  yapıldıkları madde ve şekilleri bakımından önemli ölçüde birbirinden farklılık gösteren çeşitli eşyayı içine alan 96. Fasıl da sınıflandırılırken, elektrikli diş fırçaları, ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazların yer aldığı 85.09 pozisyonunda yer almaktadır. Diğer taraftan, elektrikli diş fırçalarına ait başlıklar ayrı geldikleri zaman, yine 96.03 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı unutulmamalıdır. Elektrikli diş fırçalarının 85.09 pozisyonunda sınıflandırılmasındaki en önemli özellik, bir elektrik motoru ile çalışıyor olmasıdır. Görüntü itibariyle birbirlerine çok benzemekle birlikte, ürünlerin elektrikli veya manuel kullanıyor olması sınıflandırmalarını değiştirmektedir.  

Yeşil Çay 09.02
Ada Çayı 12.11
Meyve Çayı 08.13
Meyve ve Bitki Çayı 21.06

Yeşil Çay; taze yeşil çay yapraklarının ısıtılması, kıvrılması ve kurutulması ile elde edilen yeşil çay 09.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Ada Çayı; tedavi edici özelliğinden dolayı, eczacılıkta veya tıpta kullanılan “bitkisel çay” olarak (Ör. Taze veya kurutulmuş, bütün halinde, kesilmiş, ezilmiş, tane veya toz halinde veya küçük paketler içinde, vb.) 12.11 tarife pozisyonunda yer alır.

Meyve Çayları; kurutulmuş meyveler veya kurutulmuş meyvelerin karışımları olarak (Örneğin; torbalar içinde sunulabilirler), bitkisel çaylar ve bitkisel içeceklerin imali için paketlenebilirler. Paketlenmiş bu ürünler de 08.13 tarife pozisyonda sınıflandırılırlar. Ancak, 08.13 pozisyonunda yer alan kurutulmuş meyvelerin bir veya daha fazlasının diğer Fasıllardaki bitki veya bitki parçacıkları ile veya diğer maddelerle (bir ya da daha fazla bitki ekstraktı gibi) olan karışımları bu pozisyon haricindedir.

Meyve ve Bitki Çayı; kurutulmuş meyvelerin bir veya daha fazlasının diğer Fasıllardaki bitki veya bitki parçacıkları ile olan karışımları (Ör. Nane-Limon, Ihlamur-Ayva, Elma-Ihlamur, vb.) genellikle 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Çaylar, Gümrük Tarife Cetvelinde farklı Fasıllarda yer almaktadır. Günlük yaşantımızda kullandığımız yeşil ve siyah çaylar 09. Fasılda özel olarak sınıflandırılırken, az da olsa tedavi edici özelliği olan, eczacılıkta ve tıpta kullanılan bitki çayları (adaçayı, ıhlamur, nane vb.) 12.11 pozisyonunda yer alır. Meyve çayları, meyvelerin kurutulmasından elde edildikleri için kurutulmuş meyvelerin yer aldığı 08.13 pozisyonunda sınıflandırılırlar. Diğer taraftan, meyve çayları ile bitki çaylarının karışımından elde edilen çaylar, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarlarının sınıflandırıldığı 21.06 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

Taze Meyve Suları 20.09
Meyveli İçecekler 22.02

Taze Meyve Suları; genellikle taze, sağlıklı ve olgun meyvelerin mekanik olarak açılması veya preslenmesi ile elde edilen meyve suları 20.09 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Bu pozisyonda yer alan meyve suları aynı zamanda Hindistan cevizi suyunu da içerir. Meyve suları, konsantre edilmiş (dondurulmuş veya dondurulmamış) veya kristal halde ya da tamamen veya tamamına yakın derecede suda çözünüyorsa toz halinde olabilirler. Ancak bazı meyve suları (özellikle kayısı, şeftali ve domates gibi etli meyvelerden elde edilenler) ya süspansiyon halinde veya çökelti halinde hala bir miktar pulp içerirler.

Meyveli İçecekler; normal meyve suyuna ilave edilen veya konsantre meyve suyuna tabii meyve suyunu oluşturmak için gereken miktardan daha fazla suyun ilave edilmesi sonucunda seyreltilmiş ürünler ile karbondioksitle işlem gören meyve sularında (gazlı meyve suları) normal olarak mevcut olan miktardan daha fazla karbondioksit içeren meyve, sert kabuklu meyve veya sebze suları ve keza limonatalar ve meyve suyu ile aromalandırılmış gazlı sular 22.02 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

Meyve suları, taze sıkılmış olmaları koşuluyla 20.09 pozisyonunda yer alırlar. Aynı zamanda, konsantre edilmiş, kristal halde, toz halde, pulp, nektar vb. ürünler taze meyvelerden elde edildiklerinde yine 20.09 pozisyonunda yer alırlar. Diğer taraftan, meyve suları, gereken miktardan daha fazla suyun ilave edilmesi sonucunda seyreltildiğinde, karbondioksit ile işlem görerek gazlandırıldığına, fermante edildiğinde veya hacim itibariyle içerisinde %0,5′ den fazla alkol bulunduğunda 22. Fasılda sınıflandırılırlar.    

Bluetooth Kulaklık 85.17
Bluetooth Kulaklık 85.18

Telefon için Bluetooth Kulaklık; bluetooth yolu ile cep telefonuna bağlanabilen, esas özelliği çağrıyı alma, bekletme ve reddetme özelliği olan, cep telefonu üzerinden sesli görüşme imkânı sunan, telefon sesli komut sistemine bağlanabilen bluetooth iletişim sistemi sayesinde uyumlu cep telefonu, bilgisayar, MP3 gibi birimlerle iletişim kurarak müzik içeriğini kullanıcıya dinletebilen kulaklıklar 85.17 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Müzik için Bluetooth Kulaklık; telefon fonksiyonlarını kullanabilmek için cevaplama ve konuşmayı bitirme özelliği barındıran, bluetooth işletim sistemi sayesinde uyumlu olan, cep telefonu, bilgisayar, MP3 gibi cihazlarda kullanılabilen, esas amacının müzik veya diğer ses bileşenlerini kullanıcıya iletmek olan, manşonlu, kablosuz, stereo kulaklıklar 85.18 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar. 

Bluetooth kulaklıklar kullanım özelliğine göre sınıflandırılmaktadır. Esas özelliği çağrıyı alma, bekletme ve reddetme özelliği olan, cep telefonu üzerinden sesli görüşme imkânı sunmakla birlikte, müzik veya diğer ses bileşenlerini kullanıcıya ileten kablosuz kulaklıklar 85.17 pozisyonunda yer alırken, esas amacının müzik veya diğer ses bileşenlerini kullanıcıya iletmek olan, bunun yanı sıra cep telefonu üzerinden sesli görüşme imkanı da sunan manşonlu, kablosuz, stereo kulaklıklar 85.18 pozisyonunda yer alırlar.

Kahve Presi 73.23
Ev Tipi Kahve Makinası 85.16
Ticari Kahve Makinası 84.19
Kahve Satış Makinası 84.76

Kahve Presi; Kulpu plastikten mamul, plastik kapağın orta kısmında paslanmaz çelikten hareketli bir piston bulunan ve cam hazne içerisinde paslanmaz çelikten süzgeç ihtiva eden french press tanımlı eşyalar 73.23 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Ev Tipi Kahve Makinası; evlerde kullanılmak için tasarlanmış, belirli bir kapasitede kahve yapmak için cam sürahiye sahip, elektrikli ve ısıtıcı özelliği olan, evlerde kullanılmaya uygun kahve makinası 85.16 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

Ticari Kahve Makinası; tek tuşla harekete geçen, akıllı elektronik devre kartlı kontrol sistemi olan, çekirdek kahve haznesi ile belirli bir porsiyon kapasiteli atık kahve haznesi ve atık su tepsisi olan, çekirdek haznesi ve taban haznesi için ayrı paketi bulunan, ofislerde, kantinlerde vb. yerlerde kullanılan ve normalde evlerde kullanılan türde olmayan elektrikli kahve makinaları 84.19 tarife pozisyonunda yer almaktadır.   

Kahve Satış Makinası; yuvasından bir ya da daha fazla metal para, jeton ya da manyetik bir kart atılarak, Isıtma ve soğutma tertibatı olan veya satılan eşyanın hazırlanmasına mahsus tertibatı (ör. kahve ve süt mikserleri gibi) olan kahve satış makinaları, esas amaç ve fonksiyonları eşyanın otomatik olarak satışına mahsus türden olduğu için 84.76 tarife pozisyonunda bulunmaktadır.

Birbirlerine benzerlik gösterseler de kahve makinaları, Gümrük Tarife Cetvelinde, çalışma şekline veya kullanıldıkları yere göre farklı tarife pozisyonlarında sınıflandırılmıştır. Elektrikli olmayıp, adi metalden bir pistona ve süzgece sahip, tamamen elle kullanılan, camdan mamul kahve presleri, dış kısmının yapıldığı maddeye göre değil, iş gören kısmı demir ve çelikten olduğu için sofra/mutfak eşyası olarak 73. Fasılda sınıflandırılmıştır. Diğer taraftan, belirli bir kapasitede kahve yapmak için cam sürahiye sahip, elektrikli ve ısıtıcı özelliği olan, evlerde kullanılmaya uygun kahve makinası 85.16 tarife pozisyonunda yer almaktadır. Kahvehanelerde, lokantalarda, kantinlerde vb. ticari yerlerde kullanılan ve normalde evlerde kullanılan türde olmayan, elektrikli kahve ve çay yapma makineleri 84.19 pozisyonunda yer alırken, metal para, jeton ya da manyetik bir kart ile çalışan kahve satış makinaları, esas amaç ve fonksiyonu eşyanın otomatik olarak satışına mahsus türden olduğu için 84.76 tarife pozisyonunda bulunmaktadır.

Sabit Bellekler 84.71
Taşınabilir Bellekler 85.23

Sabit Bellekler; bilgisayarlarda kullanılmak üzere, farklı kapasiteye sahip olarak tasarlanmış, SATA kablosu ile irtibatlandırılarak ana karat vasıtasıyla merkezi işlem birimine bağlanarak yüksek hızda verileri (data) alan ve veren bellek birimleri 84.71 tarife pozisyonunda sınıflandırılırken,

Taşınabilir Bellekler; bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan veri kaydetmek veya kaydedilen veriyi okumak amacıyla kullanılan, otomatik bilgi işleme makinasının merkezi işlem birimine doğrudan bağlanamayan, nand flash tipi hızlı bellekten oluşan taşınabilir katı hal depolama aygıtları 85.23 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

Verilerin depolandığı bellek birimleri, doğrudan bir kablo veya anakart vasıtasıyla merkezi işlem birimine bağlanıyorsa 84.71 pozisyonunda, merkezi işlem birimine doğrudan bağlanmayıp, hızlı bellekten oluşan, taşınabilir katı hal depolama aygıtı şeklinde (nand flash) olanlar 85.23 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Eşyalar benzer olmakla birlikte, tarife pozisyonu, merkezi işlem birimine doğrudan bağlanıp, bağlanmamasına göre belirlenmektedir.   

RF Uzaktan Kumanda 85.26
IR Uzaktan Kumanda 85.43

RF Uzaktan Kumanda Cihazları; pilotsuz uçakların, gemilerin, roketlerin, füzelerin, oyuncakların, model gemilerin veya model uçakların, vb.nin radyo frekansı (RF- Radio Frequency) ile uzaktan kontrolüne mahsus cihazlar 85.26 tarife pozisyonunda yer alırken,

IR Uzaktan Kumanda Cihazları; televizyon alıcıları, video kaydedicileri ve diğer elektrikli cihazların uzaktan kumandası için kablosuz kızılötesi (IR- InfraRed) cihazlar 85.43 tarife pozisyonunda yer alırlar.

Uzaktan kumanda cihazları benzerlik göstermekle birlikte, çalışma şekline göre, farklı tarife pozisyonlarında yer almaktadır. Kızılötesi (IR) uzaktan kumandalar cihaza kızılötesi ışık darbeleri göndererek çalışır, RF uzaktan kumandaları da aynı şekilde radyo dalgalarını kullanır. İkisi arasındaki en büyük fark menzildir. IR uzaktan kumandaları alıcı cihaza net bir görüş hattı gerektirir ve menzili yaklaşık 9 metre olur. RF uzaktan kumandaları, yaklaşık 30 metre aralığında duvarlardan ve köşelerden geçebilir, kumanda ve alıcı cihazın birbirini görmesine gerek yoktur. Diğer taraftan, hem RF hem de IR ile çalışan uzaktan kumanda cihazları, 3(c) Kuralına göre 85.43 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

Drone 88.06
Oyuncak Drone 95.03

Drone; insansız hava araçları, yük veya yolcu taşıma, hava fotoğrafçılığı, tarımsal veya bilimsel çalışma, kurtarma görevleri, yangınla mücadele, gözetleme veya askeri amaçlar gibi faydacı işlevler için kullanılacak kalıcı olarak entegre edilmiş dijital kameralar veya diğer ekipmanlarla donatılabilir veya yük taşımak üzere tasarlanabilir. Bu şekilde tasarlanan insansız hava araçları 88.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.

İnsansız hava araçları çeşitli şekil ve boyutlara sahip olabilse de genellikle motorlar tarafından çalıştırılan bir veya daha fazla pervane veya rotor veya sabit kanatlar ve uzak bir operatör tarafından komuta ve kontrol için iletişim sistemleri ile donatılmıştır. Ayrıca, sabit gezinme ve kalkış noktasına geri uçma için Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) alıcılarını (örneğin, GPS, GLONASS veya BEIDOU) ve engellerden kaçınma, nesne tanıma ve izleme işlevi sistemlerini de içerebilirler.

Oyuncak Drone; sadece eğlence amacıyla tasarlanmış ve faydacı işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmamış uçan oyuncaklar veya modeller 88.06 tarife pozisyonu haricindedir. Bunlar örneğin, düşük ağırlıkları, sınırlı yükseklikleri, uçabilecekleri mesafe veya süre, maksimum hız, otonom olarak uçamama veya bir yük/kargo taşıyamamaları veya gelişmiş elektronik cihazlarla donatılmamış olmaları (Ör. Küresel Konumlandırma Sistemleri, gece uçuşu gereklilikleri veya gece görüşü) ile ayırt edilirler ve 95.03 pozisyonunda yer alırlar.

LED Bar 85.41
LED Şerit 85.39
LED Aydınlatma 94.05

LED Bar; LED’lerin üzerinde mercek görevi gören saydam materyal yer alan, herhangi bir aktif/pasif eleman içermeyen, AC gücünü düzeltmek ve voltajı LED’ler tarafından kullanabilecek seviyeye ayarlamak için gereken kontrol devre sistemine sahip olmayan LED Barlar, Led Diyotların yer aldığı 85.41 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

LED Şerit; esnek baskı devre üzerine LED’leri ile birlikte gücün düzenlenmesinde kullanılan aktif/pasif devre elemanları ile birleştirilmiş fakat güç kaynağı ve bağlantısı olmayan LED şerittirler, Led Modüllerin yer aldığı 85.39 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

LED Aydınlatma; plastikten mamul LED şeritlerin aktif/pasif devre elemanları ile birleştirilmiş ve güç kaynağı ile birlikte sunulan LED aydınlatma şeridi 94.05 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

Ürünler benzerlik göstermekle birlikte, açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; aktif/pasif devre elemanları ile birleştirilmiş olup olmamaları veya güç kaynağı ile birlikte sunulup sunulmamalarına göre sınıflandırmaları farklılık göstermektedir.

Video Görüntüsü İçin VR Gözlük 85.28
Cep Telefonu İçin VR Gözlük 90.04
Oyun Konsolu İçin VR Gözlük 95.04

Video Görüntüleri İçin VR Gözlük; katlı durumdayken yaklaşık 15×3,5×2,5 cm boyutlarında taşınabilir, pille çalışan görüntü gösteren, elektronik, göze takılan cihaz (Video gözlüğü) Cihaz, gözlük çerçevesine benzer bir kaideye monte edilmiş her biri 640×480 piksel çözünürlükte (sanal olarak 2 metre uzaklıktan bakılan 80 inç ekran hissi verir) LCD göstergeler, ses işlemci devrelerinden oluşmaktadır. Cihaz otomatik bilgi işlem makinesine, video gösterme cihazlarına, TV, oyun konsollarına bağlanabilmektedir. Eşya eğlence amaçlı sanal 3 boyutlu (3D) video görüntüleri göstermektedir. Cihaz 85.28 pozisyonu anlamında görüntü göstermektedir. Cihaz 2 adet çok küçük LCD ekran (her biri bir gözün önüne gelecek şekilde) kullanmakta sanal olarak 2 metre uzaklıktan bakılan 80 inç ekran hissi vermektedir. Bu özellikler dikkate alındığında eşya film seyretme, TV seyretme, oyun oynama gibi eğlence amacıyla kullanıldığında, 85.28 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Cep Telefonu İçin VR Gözlük; belirli bir cep telefonuna bağlanıp kullanılmak üzere tasarlanmış olan sanal gerçeklik başlığı (headset). Ürün, dâhili bir Merkezi İşlem Birimi (CPU), cep telefonu ekranının görüntüsünü büyütmek için bir çift dışbükey mercek ve cep telefonunu kontrol etmek için bir dokunmatik yüzey içerir. Ürün, kullanıcıya cep telefonunun ekranındaki görüntülerin stereoskopik (üç boyutlu) bir görünümünü sağladığı için gözlüklerin yer aldığı 90.04 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

Oyun Konsolu İçin VR Gözlük; video oyunu konsolu için sanal gerçeklik seti. Ürün perakende satışa yönelik bir kutu içinde sunulur ve içeriğinde bir adet başa sabitlenerek göze takılan ekran [sanal gerçeklik başlığı (headset)], bir adet işlemci, bir adet başa takılan stereo kulaklık, bağlantı kabloları (HDMI, USB ve sanal gerçeklik başlığı), bir AC adaptör ve güç kablosu bulunur. Gözlüğü anımsatan sanal gerçeklik seti; sensörler, video görüntü modülü (yan yana iki görüntüyü gösterebilir) ve kullanıcının video ekranı modülünün görüntüsünü stereoskopik görmesini sağlayan iki adet büyüteçli mercek içerir. İşlemci birimi, sanal gerçeklik başlığı ile video oyunu konsolunu senkronize etmeye yarar (konsoldan gelen video sinyallerini gözlüğe; gözlükten aldığı sinyalleri ise konsola iletir). Bu özelliklere sahip eşya “Video oyun konsolları ve makineleri” olarak 95.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Ürünler birbirlerine benzemekle birlikte, yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; kullanım özellikleri ve kullanım amaçları göz önünde bulundurularak, farklı tarife pozisyonlarında sınıflandırılmışlardır.

Mustafa SEZEN

Gümrük Müşaviri

%d blogcu bunu beğendi: