ATV Türü Taşıtların Sınıflandırma Kriterleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.05.2022 tarihli 74606430 sayılı yazıda kısaca; “Traktör” olarak kullanılan ATV Türü Taşıtların Sınıflandırma Kriterlerine yer verilerek, 8701.91.10 alt pozisyonuna ilişkin Açıklama Notlarına uygun olan araçların tarım veya ormancılık traktörleri olarak sınıflandırılıması gerektiği, Söz konusu izahname açıklamalarında özellikle 7 ve 8 inci maddelerde yer alan kapasitelerin Read more…

Mafsal halkalı zincirler ve aksamına Damping Vergisi

16/6/2021 tarihli ve 31513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur. Read more…

Camdan tencere, tava ve çaydanlık kapaklarına Damping Vergisi

16/4/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/21) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının Read more…