2021 Yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki Değişiklikler ve Korelasyon Tablosu

Published by Mustafa Sezen on

Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli: Eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda yer alan gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Cumhurbaşkanlığınca kabul edilen cetveli, ifade eder.

Bu bağlamda, “İstatistiklere Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” 30 Aralık 2020 tarihli 31350 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanmış ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren yeni Gümrük Tarife Cetveline baktığımızda, yeni eklenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının (GTİP) yanı sıra, bir çok GTİP’ in Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürüne uyumu sağlayacak şekilde değiştirildiği görülmektedir.

Gümrük Tarife Cetvelimizde yer alan önemli değişikliklere ve korelasyon tablosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2021 Yılında Türk Gümrük Tarife Cetveline Yeni Eklenen Önemli GTİP ve Eşyalar

2020 – 2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli Korelasyon Tablosu

 

%d