Tarife Mevzuatı Sayfasına Hoş Geldiniz…

Tarife sınıflandırması, dış ticarete konu edilen eşyanın sistematik olarak ve aynı şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Böylece, uluslararası ticarette yer alan tüm kurumların, gümrük idarelerinin ve diğer aktörlerin tek ve ortak bir dille konuşması mümkün olur. Dış ticaretin vergilendirilmesinde, dış ticaret önlemlerinin uygulanmasında ve dış ticaret istatistiklerinin doğru olarak üretilmesinde tarife sınıflandırılması kilit bir rol oynar. Doğru bir sınıflandırma yapabilmek için tarife mevzuatı çok iyi bilinmeli ve doğru uygulanmalıdır. Web Sitemizde tarife mevzuatı hakkındaki tüm bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.

Temel Mevzuat

Bir eşyanın tarife sınıflandırmasının yapılması uzmanlık gerektiren bir konudur. Eşyanızın tarife sınıflandırmasının yapılması için Gümrük Müşavirliği hizmeti veren şirketlere başvurabileceğiniz gibi, gümrük idaresinden tarife tespiti talep etmeniz ve tarife bilgisi almanız da mümkündür…

Eşyanın tarife sınıflandırması yapılırken kullanılan temel mevzuat

Sınıflandırma Kararları

Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararları ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde muhtelif tarihlerde yayımlanan Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzüklerinde yer alan Avrupa Birliği (AB) Sınıflandırma Kararları Gümrük Genel Tebliği olarak Resmi Gazetede yayımlanmaktadır…

Sınıflandırma Kararları Tebliğ olarak yayımlanmaktadır

Genelgeler

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Genelgeler yayımlanmaktadır…

Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgeler

Tasarruflu Yazılar

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Tasarruflu Yazılar…

Tasarruflu Yazılar

Türk Gümrük Tarife Cetveli

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda yer alan gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveli, ifade eder…

Türk Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük Tarifesi Hakkında

Gümrük Tarifesi; dış ticaret işlemlerinin daha hızlı, daha kolay ve daha öngörülebilir bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. Ülkeler arasındaki ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesinde, yorumlanmasında ve uygulanmasında yaşanabilecek sorunları azaltılır. Karşılaştırmalı uluslararası ticaret istatistiklerinin tek tip verilerle üretilmesini mümkün hale getirir. Uluslararası ticaretin vergilendirilmesinde, dış ticaret önlemlerinin uygulanmasında ve ticari istatistiklerin doğru olarak kayıt altına alınmasında kilit bir rol oynar…

SSS

Hayır, Gümrük Tarife Pozisyonu, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanmış olan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine göre belirlenmekte olup, ilk altı rakam (tarife alt pozisyonu) Armonize Sistem Sözleşmesine taraf olan tüm ülkelerde aynıdır.

Hayır, eşyalar, Gümrük Tarife Cetvelinde sadece mamul olduğu maddeye göre değil, kullanım amacına ve kullanım yerine göre de sıralanmışlardır. Bir eşyanın sınıflandırmasını yaparken, mamul olduğu madde, kullanım yeri ve kullanım amacı sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

Hayır, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki sınıflandırılması yapılırken Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi (İGV), Ek Mali Yükümlülük (EMY), KDV oranı veya KKDF oranı ya da Ticaret Politikası Önlemleri göz önünde bulundurulmaz. Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları, Pozisyon Metinleri, Bölüm ve Fasıl Notları ile Alt Pozisyon Notlarına göre yapılır.

Hayır, Perakende satılacak hale getirilmiş takım/set halinde bulunan eşyaların tarifedeki yeri, öncelikle 3(b) kuralına istinaden bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur. Eğer set halindeki eşya özel bir gereksinimi karşılamıyorsa veya belirli bir işlevi yerine getirmiyorsa o zaman 3(b) Kuralına göre set olarak değerlendirilmez ve her ürün kendi tarife pozisyonunda değerlendirilir.

Tarife Mevzuatı Kitabı

Gümrük Müşavirliği Sınavlarına Hazırlık ve Konu Anlatımı

Yazar: Mustafa Sezen / Gümrük Müşaviri

Bu Kitapta; Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tanımlar, açıklamalar ve tarifenin Genel Yorum Kuralları örnekler verilerek anlatılmıştır. Önemli Bölüm ve Fasıl Notları ile tüm Tarife Pozisyonları Tarife Cetvelindeki formata uygun olarak sıralanmış, ilk sütunda tarife pozisyonuna, ikinci sütunda pozisyon metinlerine ve o pozisyonda ismen geçen eşyalar ile önemli olan açıklama notlarına, üçüncü sütunda ise o pozisyona dahil olmayan eşyalara yer verilmiştir. Kitapta ayrıca, resimli tarife sorularının yer aldığı deneme sınavları ile önceki yıllarda çıkan tarife sorularına yer verilerek, cevap anahtarları açıklamalı olarak yazılmıştır.

 • İçindekiler:
 • Gümrük Tarife Cetvelinin Sistematiği
 • Gümrük Tarife Cetveli ile İlgili Mevzuat
 • Gümrük Tarife Cetvelinde Yer Alan Tanımlar
 • Gümrük Tarife Cetvelinde Yer Alan Açıklamalar
 • Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar
 • Türk Gümrük Tarife Cetveli
 • Önceki Yıllarda Çıkan Tarife Soruları
 • Resimli Tarife Soruları
 • 566 Sayfa
 • 16×23 cm

Gümrük Tarife Pozisyonu sadece rakamlardan oluşan ve ezberlenmesi gereken bir sayı dizisi değildir...

Haberler & Makaleler

Gümrük Tarifesi Hakkındaki En Son Haberler ve Makaleler

Çok Amaçlı Araçların Sınıflandırılması Hakkında

Çok Amaçlı Araçların Sınıflandırılması Hakkında Çok Amaçlı Araçların sınıflandırılması ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14.03.2023 tarihli 88992780 sayılı yazısında özetle; “Söz konusu araçların binek modellerinin lüks arazi aracı olduğu dikkate alınarak konuyla ilgili Hazine ve Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 27/09/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR350000230073 Gtip No: 844190900000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 27/09/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8441 tarife pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 26/09/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR350000230072 Gtip No: 848320000000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 26/09/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin XVI. Bölüm Notları, 84.Fasıl ve 8483 tarife Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 20/09/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR350000230069 Gtip No: 853400110000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 20/09/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 85.Fasıl, 8534 tarife pozisyonu açıklama notları ile Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 19/09/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR350000230067 Gtip No: 350220910000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 19/09/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 3502 pozisyonu açıklama notları ile İzmir Laboratuvar Read more…

AC Motor Sürücülerinin Sınıflandırılması Hakkında

AC Motor Sürücülerinin Sınıflandırılması Hakkında AC Motor Sürücülerinin sınıflandırılması ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.09.2023 tarihli 88904478 sayılı yazısında özetle;  “Alternatif akım motorlarının devrini belirleyen uygulanan işaretin frekansı olup, tork ayarı için de motora uygulanan Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 15/09/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR330000230018 Gtip No: 940320200011 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 15/09/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Read more…