Bağlayıcı Tarife Bilgisi 02/02/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR340000230051 Gtip No: 854370900019 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 02/02/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. Maddeleri, 8543 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin 03.01.2023/81543985 Tarih/Sayılı Raporu Eşyanın Tanımı: BİONAY Read more…

Tarife Mevzuatı Kitabı Güncel Baskısı Çıktı

Tarife Mevzuatı Kitabı Güncel Baskısı Çıktı Tarife Mevzuatı Kitabı 2023 Güncel Baskısı Çıktı. Kitapta; Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tanımlar, açıklamalar ve tarifenin Genel Yorum Kuralları örnekler verilerek anlatılmıştır. Önemli Bölüm ve Fasıl Notları ile tüm Tarife Pozisyonları Tarife Cetvelindeki formata uygun olarak sıralanmış, ilk sütunda tarife pozisyonuna, ikinci sütunda Read more…

Cam Lifi ve Cam Lifinde Eşya İthalatında Gözetim Uygulaması

Cam Lifi ve Cam Lifinde Eşya İthalatında Gözetim Uygulaması 28 Ocak 2023 tarihli 32087 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2023/3) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek Read more…

İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapıldı

İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapıldı 28 Ocak 2023 tarihli 32087 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776) ile MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan “72. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 26/01/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR340000230047Gtip No: 300249000000Geçerlilik Bşg.Tarihi: 26/01/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi:Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 3002 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2017 tarihli ve 23418330 sayılı yazıları, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Read more…

Yürürlük Süresi Dolan ve Dolacak Olan Damping Önlemleri

Yürürlük Süresi Dolan ve Dolacak Olan Damping Önlemleri 27 Ocak 2023 tarihli 32086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) ile 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Read more…