Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları (2021/C 333 I/03)

Published by Mustafa Sezen on

2658/87 sayılı Konsey Tüzüğünün 9 (1) (a) Maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’nin Kombine Nomanklatür Yapısına İlişkin Açıklama Notları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

412. sayfada,

9503.00.70′ e ilişkin açıklama nottundaki, üçüncü paragraf silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

Aşağıdakilerle birleştirilmiş tek bir (“ana”) ürün:

a)

“Ana” ürünle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış bir veya daha fazla aksesuar veya

B)

küçük/ihmal edilebilir madde(ler) (ayrıca, gerekli değişiklikler yapılarak, perakende satış için takımlar halinde hazırlanmış malların Kombine Nomanklatürdeki sınıflandırmaya ilişkin yönergelere bakınız, BÖLÜM B (III)

bir ‘set’ teşkil etmez ve bileşen “ana” eşyaya karşılık gelen KN kodu altında sınıflandırılır.

Bu alt pozisyon anlamındaki “aksesuarlar”, “ana eşya” ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış ancak boyut, tasarım veya karmaşıklık bakımından o eşyaya eşdeğer olmayan eşya olarak kabul edilir (örneğin, hareketli veya mafsallı parçalar veya mekanik elemanlar içermezler). Genellikle ikisi arasında tanınabilir bir etkileşim vardır.

Bu tür aksesuarlara örnek olarak şunlar verilebilir: bebekler için giysiler, ayakkabılar, şapkalar, çantalar ve tuvalet malzemeleri (ayrıca bkz. HSEN, 95.03 pozisyonu, (C) Bebekler), oyuncaklar için yapay yiyecekler (örneğin, oyuncak bir hayvan için plastik bir havuç veya saman), oyuncak hayvanlar için fırçalar, eyerler vb.

9503 00 70 KN koduna giren ‘takım’ örnekleri:

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6

9503 00 70 KN koduna giren farklı tipte birkaç “aksesuardan” oluşan bir “takım” örneği:

Resim 7

9503 00 70 KN kodunda ‘set’ olarak kabul edilmeyen aksesuarlarla veya küçük/ihmal edilebilir bir eşyayla birleştirilmiş “ana” eşya örnekleri:

Resim 8

Resim 9 ‘


Mustafa Sezen

Gümrük Müşaviri / Gümrük ve Dış Ticaret Eğitmeni 1969 Çanakkale doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamış olup, Ön Lisan eğitimini “Dış Ticaret” Lisans eğitimini “İşletme” dalında Anadolu Üniversitesi tamamlamıştır. Gümrük Müsteşarlığı tarafından açılan sınavlarda başarılı olarak 1992 yılında “Gümrük Müşavir Yardımcısı” 2000 yılında açılan sınavda “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesini” almıştır. Halen 2000 yılında ortağı olduğu Sürsal Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.’ de Gümrük Müşavirliği mesleğini sürdürmektedir. Çeşitli dönemlerde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde (İGMD) Genel Sekreter, Sayman, Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı olarak görev almıştır. İstanbul mahkemelerinde gümrük mevzuatı konularında bilirkişi olarak görev yapmıştır. Çeşitli yayın kuruluşları ve dergilerde “Gümrük Tarifesi” konulu makaleleri yayınlanmış olup, 2017 yılında Gümrük Müşavirliği ve Meslekte Yükselme Sınavlarına yönelik “Tarife Mevzuatı” kitabı yayınlanmıştır. Hali hazırda çeşitli kurum ve kuruluşlarda Gümrük Müşavirliği sınavlarına yönelik “Gümrük Tarifesi” ve “Gümrük Mevzuatı” dersleri vermektedir.

0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: