Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları (2021/C 333 I/03)

Published by Mustafa Sezen on

2658/87 sayılı Konsey Tüzüğünün 9 (1) (a) Maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’nin Kombine Nomanklatür Yapısına İlişkin Açıklama Notları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

412. sayfada,

9503.00.70′ e ilişkin açıklama nottundaki, üçüncü paragraf silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

Aşağıdakilerle birleştirilmiş tek bir (“ana”) ürün:

a)

“Ana” ürünle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış bir veya daha fazla aksesuar veya

B)

küçük/ihmal edilebilir madde(ler) (ayrıca, gerekli değişiklikler yapılarak, perakende satış için takımlar halinde hazırlanmış malların Kombine Nomanklatürdeki sınıflandırmaya ilişkin yönergelere bakınız, BÖLÜM B (III)

bir ‘set’ teşkil etmez ve bileşen “ana” eşyaya karşılık gelen KN kodu altında sınıflandırılır.

Bu alt pozisyon anlamındaki “aksesuarlar”, “ana eşya” ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış ancak boyut, tasarım veya karmaşıklık bakımından o eşyaya eşdeğer olmayan eşya olarak kabul edilir (örneğin, hareketli veya mafsallı parçalar veya mekanik elemanlar içermezler). Genellikle ikisi arasında tanınabilir bir etkileşim vardır.

Bu tür aksesuarlara örnek olarak şunlar verilebilir: bebekler için giysiler, ayakkabılar, şapkalar, çantalar ve tuvalet malzemeleri (ayrıca bkz. HSEN, 95.03 pozisyonu, (C) Bebekler), oyuncaklar için yapay yiyecekler (örneğin, oyuncak bir hayvan için plastik bir havuç veya saman), oyuncak hayvanlar için fırçalar, eyerler vb.

9503 00 70 KN koduna giren ‘takım’ örnekleri:

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6

9503 00 70 KN koduna giren farklı tipte birkaç “aksesuardan” oluşan bir “takım” örneği:

Resim 7

9503 00 70 KN kodunda ‘set’ olarak kabul edilmeyen aksesuarlarla veya küçük/ihmal edilebilir bir eşyayla birleştirilmiş “ana” eşya örnekleri:

Resim 8

Resim 9 ‘

%d