Bağlayıcı Tarife Bilgisi 28/12/2022

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR340000220319 Gtip No: 854370900019 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 28/12/2022 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,GenelYorum Kuralları 1, 3(b) ve 6. Maddeleri, 8543 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin 13.12.2022/80905653 Tarih/Sayılı Raporu Eşyanın Tanımı: BLAXTAIR MR90 Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 20/12/2022

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR340000220303 Gtip No: 853951000000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 20/12/2022 Sınıflandırmanın Gerekçesi: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8539 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 04.08.2022/76863316 TARİH/SAYILI, YAZILARI. Eşyanın Tanımı: XICATO MARKA, XTM(XİCATOTHİNMODULE) MODEL, Read more…