Hizmetlerimiz

Gümrük Tarife Danışmalığı & Denetimi Hizmetleri

Danışmanlık

Gümrük ve dış ticaret işlemlerine doğrudan etki eden Gümrük Tarife İstatisatik Pozisyonunun (GTİP) tarafsız ve doğru bir şekilde belirlenmesi ile tarife mevzuatı konularında danışmanlık hizmeti…

Denetim

Mevcut tüm ürünler için, yapılan veya yapılacak olan ithalat ve ihracatla ilgili gümrük işlemlerinin doğru bir şekilde ele alınmasından emin olmak için Gümrük Tarife Denetimi…

Gümrük Tarife Denetimi

Destek

Gümrük Vergileri, Gümrük Tarifeleri, Gümrük Riskleri ve Uygulamaları konularında dış ticaret ve gümrük müşavirliği alanlarında hizmet veren firmalara dolaylı temsil konusunda danışmanlık ve kurumsal destek…

Gümrük Tarifesi Destek Hizmeti

Eğitim

Gümrük Tarife Mevzuatı ve Uygulamaları konularında, dış ticaret ve gümrük müşavirliği alanlarında çalışanlar ve bu alanda kariyer hedefi olup kendini geliştirmek isteyen tüm seviyedeki kişiler için eğitim programları…

Gümrük Tarife Mevzuatı Eğitimi

SSS

Hayır, Gümrük Tarife Pozisyonu, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanmış olan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine göre belirlenmekte olup, ilk altı rakam (tarife alt pozisyonu) Armonize Sistem Sözleşmesine taraf olan tüm ülkelerde aynıdır.

Hayır, eşyalar, Gümrük Tarife Cetvelinde sadece mamul olduğu maddeye göre değil, kullanım amacına ve kullanım yerine göre de sıralanmışlardır. Bir eşyanın sınıflandırmasını yaparken, mamul olduğu madde, kullanım yeri ve kullanım amacı sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

Hayır, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki sınıflandırılması yapılırken Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi (İGV), Ek Mali Yükümlülük (EMY), KDV oranı veya KKDF oranı ya da Ticaret Politikası Önlemleri göz önünde bulundurulmaz. Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları, Pozisyon Metinleri, Bölüm ve Fasıl Notları ile Alt Pozisyon Notlarına göre yapılır.

Hayır, Perakende satılacak hale getirilmiş takım/set halinde bulunan eşyaların tarifedeki yeri, öncelikle 3(b) kuralına istinaden bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur. Eğer set halindeki eşya özel bir gereksinimi karşılamıyorsa veya belirli bir işlevi yerine getirmiyorsa o zaman 3(b) Kuralına göre set olarak değerlendirilmez ve her ürün kendi tarife pozisyonunda değerlendirilir.

Gümrük Tarife Pozisyonu sadece rakamlardan oluşan ve ezberlenmesi gereken bir sayı dizisi değildir