Tarife Mevzuatı

Gümrük Tarifesi Hakkında Güncel Mevzuat & Uygulamalar

Tarife sınıflandırması, dış ticarete konu edilen eşyanın sistematik olarak ve aynı şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Böylece, uluslararası ticarette yer alan tüm kurumların, gümrük idarelerinin ve diğer aktörlerin tek ve ortak bir dille konuşması mümkün olur. Dış ticaretin vergilendirilmesinde, dış ticaret önlemlerinin uygulanmasında ve dış ticaret istatistiklerinin doğru olarak üretilmesinde tarife sınıflandırılması kilit bir rol oynar. Sağlıklı bir sınıflandırma yapabilmek için aşağıda yer alan mevzuatların bilinmesi ve doğru bir şekilde uygulanması büyük önem taşır.

Temel Mevzuat

Bir eşyanın tarife sınıflandırmasının yapılması uzmanlık gerektiren bir konudur. Eşyanızın tarife sınıflandırmasının yapılması için Gümrük Müşavirliği hizmeti veren şirketlere başvurabileceğiniz gibi, gümrük idaresinden tarife tespiti talep etmeniz ve tarife bilgisi almanız da mümkündür.

Eşyanın tarife sınıflandırması yapılırken kullanılan temel mevzuat

Sınıflandırma Kararları

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararları ve Avrupa Birliği (AB) Sınıflandırma Kararları Gümrük Genel Tebliği olarak Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Sınıflandırma Kararları Tebliğ olarak yayımlanmaktadır

Genelgeler

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Genelgeler yayımlanmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgeler

Tasarruflu Yazılar

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Tasarruflu Yazılar

Tasarruflu Yazılar

Türk Gümrük Tarife Cetveli

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda yer alan gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveli, ifade eder.

Türk Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük Tarifesi Hakkında

Gümrük Tarifesi; dış ticaret işlemlerinin daha hızlı, daha kolay ve daha öngörülebilir bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. Uluslararası ticaretin vergilendirilmesinde, dış ticaret önlemlerinin uygulanmasında ve ticari istatistiklerin doğru olarak kayıt altına alınmasında kilit bir rol oynar.

SSS

Hayır, Gümrük Tarife Pozisyonu, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanmış olan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine göre belirlenmekte olup, ilk altı rakam (tarife alt pozisyonu) Armonize Sistem Sözleşmesine taraf olan tüm ülkelerde aynıdır.

Hayır, eşyalar, Gümrük Tarife Cetvelinde sadece mamul olduğu maddeye göre değil, kullanım amacına ve kullanım yerine göre de sıralanmışlardır. Bir eşyanın sınıflandırmasını yaparken, mamul olduğu madde, kullanım yeri ve kullanım amacı sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

Hayır, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki sınıflandırılması yapılırken Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi (İGV), Ek Mali Yükümlülük (EMY), KDV oranı veya KKDF oranı ya da Ticaret Politikası Önlemleri göz önünde bulundurulmaz. Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları, Pozisyon Metinleri, Bölüm ve Fasıl Notları ile Alt Pozisyon Notlarına göre yapılır.

Hayır, Perakende satılacak hale getirilmiş takım/set halinde bulunan eşyaların tarifedeki yeri, öncelikle 3(b) kuralına istinaden bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur. Eğer set halindeki eşya özel bir gereksinimi karşılamıyorsa veya belirli bir işlevi yerine getirmiyorsa o zaman 3(b) Kuralına göre set olarak değerlendirilmez ve her ürün kendi tarife pozisyonunda değerlendirilir.

Gümrük Tarife Pozisyonu sadece rakamlardan oluşan ve ezberlenmesi gereken bir sayı dizisi değildir...