Bağlayıcı Tarife Bilgisi 15/03/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR160000230016 Gtip No: 902110100019 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 15/03/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Bölüm XVI Notları, 90 Fasıl Notları, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 9021 Tarife Pozisyon Notları Eşyanın Tanımı: Read more…