Potting Silicone A/B Component Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması

Published by Mustafa Sezen on

Potting Silicone A/B Component Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması

Potting Silicone A/B Component Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2023 tarihli 82787631 sayılı yazısında özetle; 

          “İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün ilgi (a)’da kayıtlı yazı konusu, “5299W-S potting silicone A component” ve “5299W-S potting silicone B component” ticari tanımlı numunelerin sınıflandırılması hususunda laboratuvarlar arasında farklı uygulamalar olduğunun tespit edilmesi sonucu tereddüt yaşandığından bahisle, uygulamada yeknesaklığın sağlanması adına konunun değerlendirilmesi talep edilmiştir.

          Sonuç olarak, bahse konu eşyanın içeriğine istinaden, anılan mevzuat hükümleri, eşyanın gümrüğe sunuldukları halleri, işlevleri ve kullanım şekilleri birlikte değerlendirildiğinde; mezkur Genelge Maddeleri çerçevesinde gereğinin sağlanması durumunda, her iki bileşenin de numunelerinin laboratuvar tahliline birlikte gönderilerek, eşyanın nihai ürün olarak değerlendirilmesi ve her iki bileşenin de 32.14 tarife pozisyonunda sınıflandırılması; aksi takdirde her bir bileşenin ayrı ayrı sınıflandırılması, Hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

denmektedir.


0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d