Cam Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması

Published by Mustafa Sezen on

Cam Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması

Cam Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2023 tarihli 83017620 sayılı yazısında özetle; 

          “Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılarda Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) 70.07 ve 70.20 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların sınıflandırılmasında yorum ve değerlendirme farklılıkların olduğu belirtilerek konuyla ilgili tereddütlerin giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılması talep edilmektedir.

          Duş kabini ile ilgili sınıflandırma kararı ilk olarak 25.11.2020 tarih ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3206 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygulamaya girmiş, akabinde 25.02.2022 tarih ve 31761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5239 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında da değişikliğe gidilmeden uygulamanın devamı öngörülmüştür. 

         Mevzuat hükümlerinden de görüleceği üzere her iki kararda da cam panellerin ve montaj bileşenlerinin bir bütün oluşturduğu, monte edildiğinde cam panellerin duş kabinini oluşturduğu bilgisine yer verildiği görülmekte, başka bir ifadeyle, montaj bileşenleri içermeyen yada cam panellerle uyumlu sayıda ve özellikte montaj bileşeni içermeyen setlerin 70.20 tarife pozisyonunda yer alamayacağı net bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır.

          Bu itibarla duş kabinlerinde kullanılan cam cinsi eşyaların sınıflandırılmasında yukarıda
bahsedilen hususların dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.”

denmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: