Bağlayıcı Tarife Bilgisi 24/11/2022

Published by Mustafa Sezen on

resim2 (2)

BTB Numarası: TR160000220028
Gtip No: 903220009011
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 24/11/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 9032 Tarife Pozisyon Notları ve Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin 08.11.2022 tarih ve 40/1373 sayılı Bilirkişi Raporu
Eşyanın Tanımı:
MA-TER Marka PRESSOSTATO XP115 Model (16(4)/250-0,2/1,2 bar, T125) Basınç Kontrol Anahtarı ticari tanımlı eşya: kombilerde tesisat su sistem basıncındaki değişiklikleri algılayıp, basınç, ayar noktasına ulaştığında elektrik akımına kontak vermesiyle kombi kontrol kartına giden sinyal kombiyi çalıştırmakta; tesisat suyunun basınç ayar noktasından daha düşük olduğu durumlarda ise basınç kontrol anahtarının kontrol kartına sinyal göndermemesiyle kombi kontrol kartı bu durumu hata olarak algılayıp kombinin çalışmasını durdurmaktadır. Eşyanın çalışma prensibinin, izahnamede yer alan “monostat” tanımına, uygun olduğu görülmüştür. (Elektriksel parametreleri: Gerilim 2.5 KV, Elektrik Müdahalesi 250 Vac/t,02/+1)

resim2

BTB Numarası: TR350000220102
Gtip No: 854239900000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 24/11/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
“Entegre Kod:30106799 kodlu, LP38690DTX-3.3/NOPB Model numaralı monolotik elektronik entegre, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden alınan 14.10.2022 tarihli 936996 (79455771) sayılı Rapor ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kurallar ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 85.Fasıl Notları ile 85.42 tarife pozisyonu notlarına istinaden
Eşyanın Tanımı:
“Entegre Kod:30106799 kodlu, LP38690DTX-3.3/NOPB Model numaralı silikon temelli analog, monolitik elektronik entegredir. Fonksiyonu, girişindeki regülesiz ve değişken bir gerilimi çıkışında 3.3V sabit bir gerilime regüle etmektir. Güç modülü, yükselteç, amplifikatör, işlemci, bellek ve kontrolör değildir.

resim2

BTB Numarası: TR350000220103
Gtip No: 854239900000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 22/11/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
“Entegre, Kod:30088190 kodlu, SI2151-A10 Model numaralı monolotik elektronik entegre, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden alınan 14.10.2022 tarihli 936111 (79144839) sayılı Rapor ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kurallar ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 85.Fasıl Notları ile 85.42 tarife pozisyonu notlarına istinaden”
Eşyanın Tanımı:
“Entegre, Kod:30088190′ kodlu, SI2151-A10 Model numaralı monolitik elektronik entegredir. Eşya dijital ve analog TV alımı için dünya çapındaki tüm karasal ve kablolu TV standartlarını destekleyen TV alıcı (tüner) olup, aldığı RF (Radyo Frekansı) sinyalini demodülatörün işleyebileceği seviyeye indirir, güç modülü, yükselteç, amplifikatör, işlemci ve kontrolör değildir


0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: