Televizyonların panel arka aydınlatması için kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılması

Published by Mustafa Sezen on

Televizyonların panel arka aydınlatması için kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılmasıyla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2021 / 69716943 sayılı yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda özetle; “Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, televizyonların panel arka aydınlatması için kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli 85.29 tarife pozisyon metni “Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar” olarak ifade edilmiş olup 8529.90.91 pozisyon metni ise “Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)” şeklindedir. Altı çizili olan “ve” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bu pozisyondaki ürünlerin mutlaka “bir veya daha fazla LED”, “bir veya daha fazla konektör”  ve “diğer pasif komponentleri” içermesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, yazı konusu ürünlerin 4`lü tarife pozisyonunda sınıflandırılmasında yalnızca ve esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mı mahsus olduğu yoksa bahsi geçen pozisyon aralığı dışındaki ürünlerin üretiminde de kullanılıp kullanılmayacağı hususunun, 8529.90 tarife alt pozisyonu altında sınıflandırılacağı alt açılımın belirlenmesinde ise mutlaka 8529.90.91 pozisyon metnindeki “bir veya daha fazla LED“, “bir veya daha fazla konektör” ve “diğer pasif komponentleri”n tamamını içerme şartının sağlanıp sağlanmadığı hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.” denilmektedir.

İlgili Yazıya Ulaşmak İçin Tıklayınız: Televizyonların panel arka aydınlatması için kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılması

 

%d blogcu bunu beğendi: