Sabit Kriko Sistemleri ve Lastik Sökme ve Takma Makinaları İthalatında Gözetim Uygulaması

Published by Mustafa Sezen on

Sabit Kriko Sistemleri ve Lastik Sökme ve Takma Makinaları İthalatında Gözetim Uygulaması

31 Aralık 2022 tarihli 32060 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/6) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine karar verilmiştir. 

Yürürlük Tarihi: 30.01.2023

%d