Protez Dişlerde Kullanılan Bağlantı Parçalarının İthalatında Gözetim Uygulaması

Published by Mustafa Sezen on

Protez Dişlerde Kullanılan Bağlantı Parçalarının İthalatında Gözetim Uygulaması

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3) ile 9021.29.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Protez dişlerde kullanılan bağlantı parçalarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulanacaktır. 

Yürürlük Tarihi: 13.01.2023

%d