Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.12.2018 tarihli 40041123 sayılı “Kripto Para Makinesi İthalatı ve İhracatı” konulu yazısında özetle: “8471.80.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “antminer” cinsi eşya ve “ekran kartı” cinsi eşya ile 8504.40.30.10.19 GTİP’inde sınıflandırılan “güç kaynağı” cinsi eşya mer’i gümrük, dış ticaret ve sair mevzuat hükümlerine tabi olup, bu eşyanın üzerlerinde ‘Bitcoin’ veya ‘BTC’ gibi ifadeler yer alması ve bu eşyanın sanal para üretiminde kullanılması eşyanın niteliğini değiştirmemekte ve hâlihazırda bahse konu eşyanın sanal para üretiminde kullanılması noktasında ithalatına veya ihracatına ilişkin olarak yasaklayıcı ve/veya kısıtlayıcı bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.” denmektedir.

İlgili Yazı için Bkz. Kripto Para Makinesi İthalatı ve İhracatı

0 Comments

Bir Cevap Yazın