Etilen polimer atık ithalatı

Published by Mustafa Sezen on

2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 3915.10.00.00.00 GTİP numaralı etilen polimerinden olan atık ithalatı, ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar (EK-1) listesinden  çıkartılarak, ithalatı yasak diğer atıklar (EK-2/B) listesine dahil edildi.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithali, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle bu maddeyi ihdas eden Tebliğle yapılan değişiklikten önceki hükümler doğrultusunda sonuçlandırılır.

0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: