“Dolgu Lastikler” ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü 27.11.2020/59320078 sayılı yazısında özetle; “Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 4012 pozisyonu açıklamalarında “Dolgu lastikleri (katı lastikler), tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar.” denilmektedir. İzahnamenin aslını oluşturan Harmonized System Explanatory Notes (Armonize Sistem Açıklama Notlarının) İngilizce oıjinal dilindeki metininde bu ifade “Solid tyres are used, for examp!e, on wheeled toys and mobile articles of furniture.” (Dolgu lastikleri, örneğin, tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar.) olarak yer almaktadır. Bu ifade ile dolgu lastiklerin kullanım alanlarına örnek verildiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple aynı özellikleri taşıyan ancak tekerlekli oyuncak veya tekerlekli mobilyada kullanılmayan dolgu lastiklerin de bu pozisyonda sınıflandırılması gerekmektedir.

İlgili Yazıyı Okumak için Tıklayınız: Dolgu Lastikler

0 Comments

Bir Cevap Yazın