Ticaret Bakanlığı tarafından 10.07.2019 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

10.07.2019 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi

TR350000190102

GTİP: 854370900019

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
14CM*10CM BOYUTLARINDA SES SİNYALLERİ İÇİN BİLGİSAYARLAR İLE USB BAĞLANTI PROTOKOLÜNDEN BAĞLANARAK SİNYALİ ALMAYA, ÇEVİRMEYE YARAYAN BU CİHAZ KENDİ BAŞINA İŞLEVSİZ OLAN GEREKLİ GÜCÜ BİLGİSAYARA BAĞLANDIKTAN SONRA EDİNEN, USB BAĞLANTI NOKTASINDAN BİLGİSAYAR BAĞLANTISI YAPILDIKTAN SONRA CİHAZA BAĞLANAN SES KAYNAĞI BAŞKA BİR CİHAZIN ( MİKROFON, MÜZİK ENSTRÜMANI VB.) ÜRETTİĞİ SİNYALİ ÇEVİREREK, BİLGİSAYARIN SAHİP OLDUĞU DİJİTAL FORMAT HALİNE GETİRİREN, BİLGİSAYAR İLE BU FONKSİYONUNU MÜZİK YAPMA VE KAYDETME PROGRAMLARI OLMASI DURUMUNDA GERÇEKLEŞTİREBİLEN, AYNI ZAMANDA BİLGİSAYARDAN GELEN SES SİNYALİNİ DİJİTALDEN ANALOGA ÇEVİREREK ÖNCELİKLE BİR AMFİLİKATÖRE YA DA BAŞKA BİR ANALOG SES KAYNAĞINA İLETİLMESİNİ SAĞLAYAN, KENDİ ÜZERİNDE SES VEREN , SES ALAN HİÇ BİR ÖZELLİĞİ OLAMAYAN, ARABİRİM OLARAK İŞ GÖREN VE KAMUSAL ANAHTARLAMALI AĞ OLARAK YEREL ALAN AĞI (LAN), ŞEHİR ALAN AĞI (MAN) VE GENİŞ ALAN AĞI(WAN) GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMAYAN EŞYANIN , GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİ VE 85.43 İZAHNAME NOTLARINA İSTİNADEN 8543.70.90.00.19 GTİP’ İN DE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
Eşyanın Tanımı:
SCARLETT SOLO,Ses Sinyalleri için bilgisayarlar ile USB Bağlantı protokolünden bağlanarak sinyali almaya,çevirmeye yarayan bu cihaz kendi başına işlevsizdir. Gerekli gücü bilgisayara bağlandıktan sonra edinir. USB Bağlantı noktasından bilgisayar bağlantısı yapıldıktan sonra cihaza bağlanan ses kaynağı başka bir cihazın ( mikrofon, müzik enstrümanı vb.) ürettiği sinyali çevirerek, bilgisayarın sahip olduğu dijital format haline getirir. Bilgisayar ile bu fonksiyonunu müzik yapma ve kaydetme programları olması durumunda gerçekleştirebilir. Aynı zamanda bilgisayardan gelen ses sinyalini dijitalden analoga çevirerek öncelikle bir amfilikatöre ya da başka bir analog ses kaynağına iletilmesini sağlar. kendi üzerinde ses veren , ses alan hiç bir özellik yoktur. Arabirim olarak iş görür.

0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: