Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 36)

Published by Mustafa Sezen on

Muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’ nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmek için AB Resmi Gazetesinde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri” Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 36) ile yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ İçin Tıklayınız

Tebliğ Eki İçin Tıklayınız

%d