Çok Amaçlı Araçların Sınıflandırılması Hakkında

Published by Mustafa Sezen on

Çok Amaçlı Araçların Sınıflandırılması Hakkında

Çok Amaçlı Araçların sınıflandırılması ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14.03.2023 tarihli 88992780 sayılı yazısında özetle; 

     “Söz konusu araçların binek modellerinin lüks arazi aracı olduğu dikkate alınarak konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) görüşleri istenilmiş cevaben alınan bir örneği ekli 12.12.2022 tarih ve 132867 sayılı yazıda özetle herhangi bir vergi kaybına sebebiyet verilmemesini teminen, söz konusu araçlara ilişkin olarak detaylı gümrük muayenesi ve/veya detaylı talep edilecek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) raporları kapsamında yeniden değerlendirme yapılması gerektiği, ön koltukların arkasındaki panelin sabit (kolaylıkla çıkarılamayacak nitelikte) bir panel olup olmadığı, yük taşıma alanının taban bölgesinde koltuk monte edilmeye hazır nitelikte fabrikasyon bağlantı noktası ve yuvalarına sahip olup olmadığı, arka sütunlarda veya sağ ve sol kısımlarda emniyet kemeri ve emniyet ekipmanı, koltuk sabitleme için tertibatın bulunup bulunmadığı, taban bölgesinde havalandırma kanallarına sahip olunup olunmadığı, ön koltukların arka bölümünde sağ ve/veya sol kısımlarında havalandırma, küllük, müzik ve hoparlör sistemi gibi konfor, güvenlik ve yolcu rahatlığını sağlamaya yönelik aksesuarların basitçe monte edilmesine imkan bulunup bulunmadığı hususlarının da dikkate alınması yönünde görüş bildirilmiştir.

      Ayrıca internet üzerinden yapılan araştırmada vergiden kaçınmak amacıyla araçların 87.04 özelliklerini içerir şekilde ithal edildikten sonra yurt içinde döşeme ve panellerin sökülerek basit şekilde binek araca dönüştürüldüğü (aracın döşeme -panellerinin altında gerekli montaj yerlerinin hazır olduğu) yönünde bulgulara rastlanmıştır.

       Bu itibarla anılan tip araçların değerlendirilmesi sırasında TMMOB’dan söz konusu araçların arka kısımdaki döşeme/panel gibi unsurların alt/arka kısımlarına da bakılarak görüş alınması, eşyanın 87.03 özelliklerini kazandıracak gerekli altyapıyı bulundurmaları halinde anılan pozisyonda, 87.03 pozisyonuna tadil edilemeyecek şekilde ve 87.04 pozisyonu özelliklerini karşılar olmaları halinde 87.04 pozisyonunda sınıflandırılması uygun bulunmuştur.”


0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: