Armonize Sistem (HS) 2022 Sürümü

Published by Mustafa Sezen on

Armonize Sistem Yenileniyor
Dünya Gümrük Örgütü (WCO); Tüm dünyada uluslararası ticarete konu olan malların tek tip sınıflandırması için kullanılan Armonize Sistem (AS) Nomanklatürünün yedinci baskısı olan HS 2022’ nin Armonize Sistem Sözleşmesinin tüm Akit Tarafları tarafından kabul edildiğini ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe gireceğini duyurdu. Armonize Sistem, 211 ekonomide (bunlardan 158’i AS Sözleşmesinin Akit Tarafıdır) gümrük tarifeleri ve uluslararası ticaret istatistiklerinin derlenmesi için temel oluşturmaktadır. Yeni HS 2022 Sürümü, sınırlar arasında hareket eden geniş bir ürün yelpazesine sahip toplam 351 değişiklikle Armonize Sistem’de bazı önemli değişiklikler yapıyor.
İşte bazı önemli noktalar:
Yeni ürün akışlarının tanınması ve küresel kaygıların çevresel ve sosyal konularının ele alınması yoluyla mevcut ticarete uyum HS 2022 değişikliklerinin temel özellikleridir. HSN_blog-coverimage
Planlanan Değişiklikler:
E-Atık, Tütün Ürünleri, Dronlar ve Akıllı Telefonlar
Değişen ticaret modellerini tanımak için 2022 Sürümünde bir dizi yüksek profilli ürün akışına yer verilecektir. Genellikle e-atık olarak adlandırılan elektrikli ve elektronik atıklar, yüksek bir ticari değerinin yanı sıra önemli politik endişeler yaratan ürün sınıfına bir örnektir. Dolayısıyla HS 2022, Basel Konvansiyonu kapsamındaki çalışmalarında ülkelere yardımcı olmak için bu tür ürünlerin sınıflandırılması hakkında özel hükümler içermektedir. Orijinal tütün ve nikotin bazlı ürünler için getirilen yeni hükümler, bu ürünlerin sınıflandırılmasındaki zorluklardan, ticaret istatistiklerine yansımamasından ve bu ticaretin çok yüksek parasal değerinden kaynaklanmıştır. Genellikle drone olarak adlandırılan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sınıflandırılmasını basitleştirmek için bu uçaklar da kendi özel hükümlerine sahip olacaklardır. Akıllı telefonlar kendi alt pozisyonlarına ve Notlarına sahip olacak, bu da çok işlevli cihazların geçerli pozisyon sınıflandırmasını netleştirecek ve kolaylaştıracaktır.
Metal İşleme Makineleri
Cam elyafı ve bunlardan eşya için 70.19 pozisyonu ve metal şekillendirme makineleri için 84.62 pozisyonu için önemli ve büyük değişiklikler yapılmıştır. Mevcut alt başlıkların bu sektörlerdeki teknolojik ilerlemeleri yeterince temsil etmediği ve değişikliklerin bu sektörler için önemli ticaret istatistikleri ve potansiyel sınıflandırma zorluklarını gidereceği düşünülmektedir.
Düz Panel Ekranlar
Geleceğin önemli konularından bir de çok amaçlı ara montajların sınıflandırılmasıdır. Bununla birlikte, böyle bir ürünün çok önemli bir örneği HS 2022’de ele alınmıştır. Düz panel ekran modülleri, kendi başlarına bir ürün olarak sınıflandırılacak, bu da nihai kullanımın belirlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak, bu modüllerin sınıflandırılmasını kolaylaştıracaktır.
Salgın ve Bulaşıcı Hastalık Teşhis Kitleri
Sağlık ve güvenlik ile ilgili değişikliklere de yer vermiştir. Salgınlar ve bulaşıcı hastalıkların hızlı teşhisi için gerekli olan tanı araçlarının yayılmasındaki yaşanan gecikmelerin ve tehlikelerinin tanınması, sınıflandırmayı basitleştirmek için bu tür tanı kitlerine ilişkin hükümlerde değişikliklere yol açmıştır. Etkisiz bir ilaçtaki bileşenler hakkında bilgi olmadan sınıflandırmayı mümkün kılmak için tıbbi araştırmalar için yeni plasebolar ve klinik araştırma kitleri için hükümler, sınır ötesi tıbbi araştırmaların kolaylaştırılmasına yardımcı olacaktır. Hücre kültürleri ve hücre tedavisi, yeni ve spesifik hükümler kazanan ürün sınıfları arasındadır. İnsan güvenliği düzeyinde, çeşitli yeni kullanım hükümleri özellikle çeşitli ikili kullanım öğelerini öngörmektedir. Bunlar toksinlerden laboratuvar ekipmanına kadar değişir.
Ateşleyiciler
Toplumun korunması ve terörizme karşı mücadele için Gümrükleler giderek daha önemli rol oynamaktadır. Radyoaktif maddeler ve biyolojik güvenlik kabinleri gibi yetkisiz kullanım için yönlendirilebilecek çift kullanımlı ürünler ve ateşleyici (detonator) gibi geçici olarak yapılmış patlayıcı cihazların yapımı için gerekli olan birçok eşyayla ilgili yeni alt başlıklar oluşturulmuştur.
Kimyasallar, Organik Kirleticiler, Uyuşturucular ve Gazlar
Çeşitli Sözleşmeler kapsamında özel olarak kontrol edilen ürünler de güncellenmiştir. HS 2022 Sürümü, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) altında kontrol edilen belirli kimyasallar, Rotterdam Sözleşmesi altında kontrol edilen belirli tehlikeli kimyasallar ve Stockholm Sözleşmesi altında kontrol edilen bazı kalıcı organik kirleticiler (KOK) için yeni alt başlıklar sunmaktadır.  Ayrıca, Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu’nun (INCB) talebi üzerine, uyuşturucuların ve türevlerinin yanı sıra iki fentanil öncüsünün izlenmesi ve kontrolü için yeni alt başlıklar getirilmiştir.  Montreal Protokolü’nün Kigali Değişikliği kapsamında kontrol edilen gazlar için Bölüm VI’ ya yeni 4 Nolu Not ve 38.27 tarife pozisyonu eklenerek önemli değişiklikler yapılmıştır.
Yontulmuş Ağaçlar
Değişiklikler, çeşitli mallar için yeni özel hükümler oluşturmakla sınırlı değildir. Değişiklikler ayrıca, nomanklatürün tek tip uygulanmasını sağlamak için metinlerin netleştirilmesini de içermektedir.  Örneğin, Fransızca ve İngilizce metinler arasında, 44.03 pozisyonunda yer alan kabaca yontulmuş ağaçların alt pozisyonlarındaki ölçülerin uygun yöntemine ilişkin açıklama ve gruplama değişiklikleri vardır. Online alışveriş arka plan
Armonize Sistem (HS) 2022 Sürümü
Değişikliklerin geniş kapsamı göz önüne alındığında, bu kısa girişte belirtilmeyen birçok önemli değişiklik mevcuttur. İlgili tüm taraflar Tavsiyeyi dikkatle okumaya teşvik edilmektedir. 1 Ocak 2022 uzak gibi görünse de yeni HS Sürümünün zamanında uygulanması için ulusal ve bölgesel düzeylerde Dünya Gümrük Örgütünde (WCO) çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. WCO halen mevcut 2017 HS ile yeni sürüm arasında gerekli korelasyon tablolarının geliştirilmesi ve Açıklayıcı Notlar, Sınıflandırma Görüşleri, Alfabetik İndeks ve HS Çevrimiçi Veritabanı gibi Armonize Sisitem yayınlarının güncellenmesi üzerinde çalışmaktadır. Gümrük idareleri ve bölgesel ekonomik topluluklar, HS Konvansiyonunun gerektirdiği şekilde 2022 HS Sürümünün zamanında uygulanmasını sağlamak için büyük bir görev üstlenmektedir.  Bu nedenle, HS 2022’nin ulusal Gümrük tarifesinde veya istatistiksel terminolojilerinde uygulanması için hazırlık sürecine başlamaları teşvik edilir. Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Üyelerin uygulamalarında yardımcı olmak için kapasite geliştirme çabalarını hızlandıracaktır.
WCO, HS 2022’de kabul edilen değişiklikleri yayınladı
Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Armonize Sistem Sözleşmesinin 158 Akit Tarafının tümü tarafından kabul edilen Armonize Sistem (HS) Nomanklatürü’ndeki değişiklikleri 29 Ocak 2020 tarihinde yayınlamıştır.
Kabul edilen 351 değişiklik aşağıdaki şekilde gruplara bölünmüştür:
HS 2022
Tarım, gıda ve tütün sektörleri – 77
Kimya sektörü – 58
Ahşap sektörü – 31
Tekstil sektörü – 21
Ana metal sektörü – 27
Makine, elektrik ve elektronik eşya sektörü – 63
Ulaştırma sektörü – 22
Diğer sektörler – 52
Armonize Sistem Sözleşmesinin Önsözü; Armonize Sistemin teknoloji ve uluslararası ticaret kalıplarındaki değişiklikler ışığında güncel tutulmasının önemini vurgulamaktadır. Yeni ürün akışlarının tanınması ve küresel kaygıların çevresel ve sosyal konularının ele alınması yoluyla mevcut ticarete uyum HS 2022 değişikliklerinin temel özellikleridir. Bunu başarmak için, Armonize Sistem Komitesi (HSC), Armonize Sistem İnceleme Alt Komitesi (RSC) ve Bilimsel Alt Komitesi (SSC) içinde 351 değişiklik setine dahil olmak üzere 4 yıldan fazla sıkı bir çalışma yapılmıştır. Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Konseyi, Haziran 2019’daki 133/134 Oturumlarında HSC tarafından hazırlanan ve önerilen değişiklikleri kabul etti. 4 Temmuz 2019 tarihinde, WCO Genel Sekreteri, Akit Taraflara Konsey tarafından kabul edilen değişiklikleri bildirmiştir. Herhangi bir Akit Taraftan, Sözleşme’nin 16.2 Maddesi uyarınca bu tür itirazlar için izin verilen altı aylık sürenin sonunda önerilen değişikliklere itiraz olmadığı için, önerilen değişikliklerin Sözleşme’nin 16.3 maddesi uyarınca kabul edildiği varsayılır. Madde 16.4 (b) uyarınca, kabul edilen bu değişiklikler tüm Akit Taraflar için 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Armonize Sistem Nomanklatüründe yapılan değişiklikleri görmek için Tıklayınız Korelasyon Tabloları HS 2017 – 2022  Tablo I Korelasyon Tabloları HS 2017 – 2022 Tablo II Mustafa Sezen Gümrük Müşaviri Kaynaklar: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-new-2022-edition-of-the-harmonized-system-has-been-accepted.aspx http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/wco-has-published-accepted-amendments-to-hs-2022.aspx
%d blogcu bunu beğendi: