AC Motor Sürücülerinin Sınıflandırılması Hakkında

Published by Mustafa Sezen on

AC Motor Sürücülerinin Sınıflandırılması Hakkında

AC Motor Sürücülerinin sınıflandırılması ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.09.2023 tarihli 88904478 sayılı yazısında özetle; 

     “Alternatif akım motorlarının devrini belirleyen uygulanan işaretin frekansı olup, tork ayarı için de motora uygulanan işaretin gerilim değerinin ayarlanması gerektiği, eşyanın, motoru sürerken motora uyguladığı işaretin frekansını ve bu değere bağlı gerilimini değiştirebildiği, eşyanın bu işlemi yaparken girişine uygulanan alternatif akım (AC) işareti veya eşdeğer doğru akım (DC) işareti bir doğrultma katından geçirerek (DC işaret için bu katta işlem uygulanmaz) invertör katında frekans/gerilim ayarlaması yaparak motora uyguladığı, şebeke işareti AC olduğundan, eşyanın invertör özelliklerinden yararlanmak için eşyanın girişinde doğrultma katı kullanımının zorunlu olduğu,

Bu açılardan bakıldığında, eşyanın asli işlevinin frekans ve gerilim ayarlaması yaparak alternatif akım motorunu sürmek olduğu anlaşıldığından, eşyanın esas fonksiyonu itibariyle Gümrükler Genel Müdürlüğü Tebliği (4 seri nolu) eki Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde yer alan alternatif akım konvertörü olduğu ve 8504.40.90.90.19 (Korelasyon: 8504.40.95.90.19) GTİP’inde yer alması gerektiği mütalaa edilmektedir.”

Görüşüne yer verilmiştir.

Bilgileri ile konuya ilişkin olarak müteyakkız olunması ve mer’i mevzuat hükümlerinin uygulanması hususunda gereğini rica ederim.”

Denilmektedir.

Categories: Haberler

0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: