2017 Yılında Gümrük Tarife Cetvelinde Yer Alan Değişiklikler

Published by Mustafa Sezen on

2017 Yılında Gümrük Tarife Cetvelinde Yer Alan Değişiklikler

14 Haziran 1983 yılında Brüksel’de yapılan 61/62. Dönem toplantısında Gümrük İşbirliği Konseyi (Bugünkü adıyla Dünya Gümrük Örgütü) Armonize Sistem Komitesinin hazırladığı Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemine İlişkin Sözleşme Tasarısını onaylayarak imzaya açmıştır. Bu sözleşmenin ekinde yer alan Armonize Sistem Nomanklatürü Avrupa Toplulukları da dahil olmak üzere 41 ülke tarafından kabul edilerek 01.01.1988 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Gümrük Tarife Cetvelinin Yapısal Dayanağı

Armonize Sistem Nomanklatürü ülkemizde 10 Kasım 1988 tarihli 3501 sayılı “Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla” 1 Ocak 1989 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmiş ve Gümrük Tarife Cetvelimizin yapısal dayanağını oluşturmuştur.

Dünya Gümrük Örgütüne (WCO) üye olan 180 ülke günümüzde dünya ticaretinin %98 ’inden fazlasını gerçekleştirmekte olup bu ülkelerin dörtte üçü gelişmekte olan ülkelerdir.

Armonize Sisteme üye olan taraflar;
  • İlave veya değişiklik yapmaksızın Armonize Sistemin tüm pozisyonlarını ve alt pozisyonlarını, bu pozisyonlara ait sayısal kodlarla birlikte kullanmayı,
  • Armonize Sistemin yorumuna dair Genel Kuralları ve tüm Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını uygulamayı ve Armonize Sistemin Bölüm, Fasıl, Pozisyon ve Alt Pozisyonlarının kapsamını değiştirmemeyi,
  • Armonize Sistemin sayısal düzenini takip etmeyi taahhüt ederler.

Armonize Sistem, sistematik ve metodik sınıflandırma yapısını ürünün teknik özelliklerine dayandırdığı için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek zorundadır. Bu nedenle, Armonize Sistemin yürütülmesinde en yüksek mercii olan Yeni Komite çeşitli teşkilatlarla yakın ilişkiler sürdürmektedir. Yapılacak değişiklikler, Açıklayıcı Notlarla olabileceği gibi, Sözleşmenin 16. Maddesinde de değinildiği üzere, ön görülen yönteme uygun olarak zaman zaman Armonize Sistemin kendisinde de olabilmektedir. Yapılan değişikliklerin Akit Taraflarca kabulü zorunlu bulunmaktadır.

Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanmış olan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sisteminin altıncı versiyonu 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Armonize Sistem Nomanklatürünün 2017 sürümü, 5.387 altı basamaklı alt pozisyon içermektedir.

2017 Yılında Gümrük Tarife Cetvelinde Yer Alan Değişiklikler

2017 ’de önerilen değişikliklerin büyük çoğunluğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından tavsiye edilmiştir.

Orman ürünlerinin sınıflandırılması ağaç türlerinin kapsamını artırmak ve ticaretinin daha iyi izlenmesi için değiştirilmiştir. Tropikal ağaç ticareti verilerinin tespit edilmesi için yapılan değişiklikle; tropik ağaç ticareti ve tropik olmayan ağaç ticareti istatistikleri hakkında daha iyi veriler elde edilecektir. Buna ek olarak, bazı bambu ve rattan (Hint kamışı) ürünlerin kontrolü ve izlenmesi için yeni alt başlıklar bulunmaktadır.

Ayrıca, Armonize Sistem 2017 ’de yapılan değişikliklerle antimalarya (sıtmaya karşı kullanılan) ürünlerin birkaç kategorisi hakkında detaylı bilgi verme amaçlanmaktadır. Bu sınıflandırma çalışmaları hayat kurtarıcı ürünlerin ticaretini kolaylaştıracaktır.

Buna ek olarak, ilaçların hazırlanmasında kullanılan efedrin, psödoefedrin veya norefedrin içeren farmasötik preparatların ve yasadışı uyuşturucu için bir ön madde olan alfa-phenylacetoacetonitrile (APAAN)’in kontrollü olarak izlenmesi için yeni alt başlıklar oluşturulmuştur.

Diğer değişiklikler, uluslararası ticaretteki değişimlerden kaynaklanmaktadır. 69.07 (sırsız seramik ürünler) ve 69.08 (sırlı seramik ürünler) pozisyonun alt pozisyonlarında yer alan önemli ürünlerin üretildiği gerçeğini dikkate alarak, sanayi ve ticarette çok yüksek ticaret hacmi olan sırlı ve sırsız seramik ürünler arasında bir ayrım yapmak için yeni ürünler 6907.90 ve 6908.90 (“Diğer”) alt pozisyonlarında sınıflandırılmıştır.

Bunların yanı sıra, teknolojik gelişmeler de değişikliklere yansıtılmıştır. Gazete kâğıdı için boyut kriterleri, ışık yayan diyot (LED) lambalar, çok bileşenli entegre devreler (MCOs), hibrit (hybrid) ve fişli hibrit (plug-in hybrid) tüm elektrikli araçların sınıflandırılması yapılmıştır.

Son olarak, 2017 Armonize Sistem Nomanklatürü uygulamadaki yeknesaklığı sağlamak ve metinleri açıklığa kavuşturmak için değişiklikler içermektedir. Örneğin, monopodlar, bipodlar, tripodlar ve benzeri eşyalar yeni bir pozisyon olan 96.20 ‘de yeniden sınıflandırılmıştır.

Armonize Sistemin Nomanklatürünün yeni versiyonun yayınlanmasıyla birlikte Türk Gümrük Tarife Cetvelimiz de buna uyumlu olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 30.12.2016 tarihli Resmî Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanmış ve 1 Ocak 2107 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelimizin yürürlüğe girmesinin ardından bu sene bir ilk olarak Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, sınıflandırma uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi için tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlanarak Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:4) 11 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tüm bu değişikliklere paralel olarak, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlanarak Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:3) 15 Şubat 2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gümrük Tarife Cetvelimizde yer alan önemli değişiklikler aşağıda kısaca listelenmiştir.

2017 YILINDA GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

03.02     -Köpekbalığı yüzgeçleri (taze veya soğutulmuş)

03.03     -Köpekbalığı yüzgeçleri (dondurulmuş)

12.07     -Chia tohumu

16.04     -Köpekbalığı yüzgeçleri (konserve edilmiş)

22.02     -Alkolsüz biralar

30.02     -Sıtma teşhisi için test kitleri

32.15     -8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak ve mekanik veya elektrikli bileşenler içeren entegre yazdırma başlığı olmayan mürekkep kartuşları

37.07     -8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak hareketli parça içermeyen termoplastik veya elektrostatik toner kartuşları

39.24     -Çocuklar için klozet daraltıcılar

39.26     -Fare altlığı (Mouse pad)

40.11     -Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

44.19     -Çin usulü yemek çubukları

63.01     -Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri

63.07     -Askılı bebek taşıyıcıları

84.72     -Kelime işlem makineleri

84.76     -Para bozma makineleri

84.79     -Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde otomatik elektronik komponent dizgi makinaları

84.81     -Sensörlü musluklar

85.26    -Kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri

85.36     -87.02, 87.03, 87.04 veya 87.11 pozisyonundaki motorlu araçlarda kullanılan türde akü kelepçeleri

85.37     -Gösterge alanındaki dokunma hareketinin varlığını ve yerini algılayan, gösterge içeren bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gösterge özelliği olmayan, dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen)

85.39     -LED ampuller

85.41     -Fotovoltaik (solar) modül ve paneller

-Fotovoltaik (solar) hücreler

85.42     -Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar)

85.43     -Telgraf veya telefon cihazlarına ve aletlerine veya telgraf veya telefon ağlarına bağlanmak üzere tasarlanmış eşyalar

-Mikrodalga yükselteçler

-Video oyun konsolları için kablosuz kızılötesi uzaktan kumanda cihazları

-Dijital uçuş bilgi kaydedicileri

-Metin, sabit görüntü veya ses dosyalarını kayıt etme ve yeniden vermeye mahsus taşınabilir, pille çalışan, elektronik okuyucular

-Ses miksajı için kablolu veya kablosuz ağlara bağlanabilen dijital sinyal işlemcileri

-Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları

-Elektron mikroskopları için numunelerinden ve numune tutucularından organik kirleticilerin temizlenmesi için kullanılan plazma ile temizleme makineleri

-Gösterge alanındaki dokunma hareketinin varlığını ve yerini algılayan, gösterge içeren bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gösterge özelliği olmayan, dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen)

-Kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri

-Sigara yerine kullanılan cihazlar

-Elektronik ve kontrollü tütün ısıtıcısı

87.01     -Tek akslı traktörler

87.02     -Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel):

-Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar

-Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar

-Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar

-Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:

-Diğer motorlarla mücehhez olanlar

87.03     -Diğer taşıtlar (Sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar):

-Diğer taşıtlar (Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) (dizel veya yarı dizel):

-Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç)

-Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç)

-Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)

-Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)

-Diğer taşıtlar (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)

-Diğerleri

87.11     -Elektrik motorundan tahrikli olanlar:

-Sürekli nominal gücü 250 watt. ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

88.02     -Telekomünikasyon uyduları

94.01     -Çocuklar için olanlar

94.03     -Çocuk karyolaları ve beşikler

94.06     -Seralar

96.20     -Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar (Bu pozisyondaki benzer eşyalar ifadesi titremeyi azaltmak için kullanılan monopod, bipod, ve tripodlarla aynı fonksiyona sahip dört veya daha fazla bacaklı cihazları ifade etmektedir. “Selfie çubuğu” olarak bilinen selfie podu oto portre (selfie) çekmek için akıllı telefon, fotoğraf kamerası, dijital kamera veya video kaydedici kamerayı fotoğraf çekmek için kablolu ya da kablosuz uzaktan kontrol olsun veya olmasın çubuğun sonundaki baş kısmında bulunan ayarlanabilir tutucuya yerleştirilerek yere koymak yerine elde tutularak kullanım için dizayn edilmiştir.)


Mustafa Sezen

Gümrük Müşaviri / Gümrük ve Dış Ticaret Eğitmeni 1969 Çanakkale doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamış olup, Ön Lisan eğitimini “Dış Ticaret” Lisans eğitimini “İşletme” dalında Anadolu Üniversitesi tamamlamıştır. Gümrük Müsteşarlığı tarafından açılan sınavlarda başarılı olarak 1992 yılında “Gümrük Müşavir Yardımcısı” 2000 yılında açılan sınavda “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesini” almıştır. Halen 2000 yılında ortağı olduğu Sürsal Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.’ de Gümrük Müşavirliği mesleğini sürdürmektedir. Çeşitli dönemlerde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde (İGMD) Genel Sekreter, Sayman, Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı olarak görev almıştır. İstanbul mahkemelerinde gümrük mevzuatı konularında bilirkişi olarak görev yapmıştır. Çeşitli yayın kuruluşları ve dergilerde “Gümrük Tarifesi” konulu makaleleri yayınlanmış olup, 2017 yılında Gümrük Müşavirliği ve Meslekte Yükselme Sınavlarına yönelik “Tarife Mevzuatı” kitabı yayınlanmıştır. Hali hazırda çeşitli kurum ve kuruluşlarda Gümrük Müşavirliği sınavlarına yönelik “Gümrük Tarifesi” ve “Gümrük Mevzuatı” dersleri vermektedir.

2 Comments

MUSTAFA TEMİZ · 3 Eylül 2017 at 11:57

Hocam iyi bayramlar tarife konusunda takip edip faydalanabileceğimiz bir site olmuş teşekkür ederim

Önder · 22 Haziran 2018 at 21:09

Merhaba çok teşekkür ederim. Çok faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: