WCO/WTO ve diğer kuruluşların ortak çabalarıyla güncellenen Kritik COVID-19 Aşı Girdilerinin Ortak Gösterge Listesi

Published by Mustafa Sezen on

Dünya Gümrük Örgütü

Küresel tedarik zincirlerinin işleyişini kolaylaştırmak ve COVID-19 tıbbi malzemelerinin sınır ötesi ticaretini kolaylaştırmak için WCO, pandemi kapsamında DTÖ, DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşlarla aktif olarak birlikte çalışmaktadır. 

Bu çabanın bir uzantısı olarak, WCO,  Kritik COVID-19 Aşı Girdilerinin Ortak Gösterge Listesini güncellemek için DTÖ ile yakın bir şekilde çalıştı . 

Liste başlangıçta Dünya Gümrük Örgütü, Asya Kalkınma Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, bazı COVID-19 aşı üreticileri, araştırmacılar ve diğer kuruluşlarla ortaklaşa hazırlandı.

DTÖ, ilgili ürünlerin sınır ötesi hareketlerini izlemeyi kolaylaştırmak ve iyileştirmek amacıyla çeşitli kuruluşlar tarafından üretilen COVID-19 aşılarının üretimi, depolanması, dağıtımı ve yönetimi için kritik girdiler hakkında konsolide bilgi sağlamak üzere bu listenin yayınlanması sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Liste, kritik aşı girdileri için HS 2022 versiyonu kapsamında olası HS sınıflandırmalarına, her ürünün açıklaması ve ürünü kullanan aşıların adlarına göre güncellendi. Bunlar çoğunlukla sarf malzemeleri ve özel ekipman gibi aşı üretim süreciyle ilgili ürünlerdir.

Listenin revize edilmiş 2.0 versiyonu, endüstriden gelen geri bildirimleri içeriyor ve tanımlanmış 13 yeni kritik girdi hakkında bilgi içeriyor.

COVID-19 aşı girdilerinin listesi, halk sağlığının korunması için hükümetlerin yanı sıra, ticaret ve ilaç topluluğu tarafından da yaygın olarak talep edildi ve kritik aşı girdilerinin sınır ötesi hareketinin belirlenmesine ve izlenmesine yardımcı olmayı ve nihayetinde pandeminin sona ermesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

Liste tamamen gösterge niteliğindedir ve ilaç ve gümrük uzmanlarının girdilerine dayalı olarak daha fazla açıklama, değişiklik ve iyileştirmeye tabidir.

“İstişare için Kritik COVID-19 Aşı Girdilerinin Ortak Gösterge Listesi” buradan indirilebilir.

Kaynak: http://www.wcoomd.org/en.aspx

 

%d blogcu bunu beğendi: