Tarife sınıflandırması, dış ticarete konu edilen eşyanın sistematik olarak ve aynı şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Böylece, uluslararası ticarette yer alan tüm kurumların, gümrük idarelerinin ve diğer aktörlerin tek ve ortak bir dille konuşması mümkün olur. Dış ticaretin vergilendirilmesinde, dış ticaret önlemlerinin uygulanmasında ve dış ticaret istatistiklerinin doğru olarak üretilmesinde tarife sınıflandırılması kilit bir rol oynar. Sağlıklı bir sınıflandırma yapabilmek için aşağıda yer alan mevzuatların bilinmesi ve doğru bir şekilde uygulanması büyük önem taşır.  

Alfabetik Eşya Fihristi

Türk Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararları

Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Görüşleri

Gümrük Müsteşarlığı Sınıflandırma Kararları

Avrupa Birliği Sınıflandırma Kararları

Avrupa Birliği Açıklama Notları

Ulusal Açıklama Notları

Genelgeler

%d blogcu bunu beğendi: