Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı sentetik kumaşlar için damping soruşturması

Published by Mustafa Sezen on

Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı sentetik kumaşlar için damping soruşturması

24 Ocak 2023 tarihli 32083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/2) ile

 (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” tanımlı eşyanın ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” tanımlı eşyanın ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu eşya ithalatının soruşturma süresi boyunca 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli ithalatta uygulanmakta olan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan eşya ithalatının soruşturma süresi boyunca 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)  hükümleri çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanmakta olan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(5) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Categories: Haberler

0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d