Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik

Published by Mustafa Sezen on

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik

20 Nisan 2023 tarihli 32169 sayılı Resmi Gazetede yayımlananKömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7109) ile Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararın başlamış işlemle ilgili geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırıldı; Karara eklenen geçici madde 3 ile de; 02.08.2016 tarihinden önceki tarihlerde gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, mülga geçici 2 nci maddede belirtildiği biçimde özet beyan verilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, 20.04.2023 tarihini takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeyeceği bildirilmiştir.

Abonelik Formu
Haber Bültenimize Abone Olun
Categories: Haberler

0 Comments

Bir Cevap Yazın

%d