Bağlayıcı Tarife Bilgisi 08/11/2022

Published by Mustafa Sezen on

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 08/11/2022

Ticaret Bakanlığı Tarafından 29/08/2022 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri

BTB Numarası:   TR160000220027

Gtip No:                850110939000

Geçerlilik Bşg.Tarihi: 08/11/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:

Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kuralları (1) ,3(a) ve (6). maddelerine ve 85.fasıl AB Açıklama Notlarına

Eşyanın Tanımı:

Linear Actuator tipi “MiniO-W/A-500-1 ,35-1OO-O/O+P”, çıkış gücü 10W , stork hızının 30 mm/s Elektrikli Lineer Aktüatör. Dişli sistem ile kombinasyon halinde ortak silindirik bir mahfaza içinde AC lineer motordan oluştuğu, alternatif akım uygulanmasıyla enerji verildiğinde kılavuz vidanın döner hareketini düz veya doğrusal harekete dönüştürerek bir itici kuvvet (stork) yaratarak (yüklerin itilmesi/çekilmesi, kaldırılması/indirilmesi, döndürülmesi veya konumlandırılmasında) devinim veya salınım (gidip-gelme) hareketiyle sağladığı ve eşyanın nihayetinde rotatif hareketi salınımlı harekete çeviren uygun iletim mekanizmalarına sahiptir.

%d