Ahşap Çay-Kahve Karıştırıcı ve Dil Basma Çubukları İthalatında Gözetim Uygulaması

Published by Mustafa Sezen on

Ahşap Çay-Kahve Karıştırıcı ve Dil Basma Çubukları İthalatında Gözetim Uygulaması

23 Şubat 2023 tarihli 32113 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine karar verilmiştir. 

Yürürlük Tarihi: 25.03.2023

%d