Uluslararası ticarete dahil olan ülkeler arasında yaygın ve ortak olarak kullanılacak bir eşya sınıflandırma sistemi geliştirmeye yönündeki ilk çalışmalar yaklaşık yüz yıl önce başlatıldı. Uluslararası nitelik taşıyan ilk eşya sınıflandırma sistemi, 1931 yılında Milletler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan “Cenevre Nomanklatürü”dür. Latince kökenli olan “nomanklatür” kelimesinin sözlük anlamı “adlar dizgesidir”. Maddeleri, nesneleri, malları ve benzeri şeyleri bir dizin halinde sınıflandıran sistemlere “nomanklatür” denilmektedir.

Gümrük idareleri açısından “nomanklatür” kelimesi bir eşya cetveli anlamına gelir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Cenevre Nomanklatürünün güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde yenilenmesi ihtiyacı doğunca, uluslararası ticarete katılan ülkelerin gümrük idareleri tarafından oluşturulan ve 1950 yılında Brüksel’de kurulan Gümrük İşbirliği Konseyi bünyesinde bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında Cenevre Nomanklatürü geniş çaplı olarak değiştirildi, geliştirildi ve “Brüksel Nomanklatürü” adını alarak uzun yıllar kullanıldı. Uluslararası ticarette Brüksel Nomanklatürünün yanı sıra Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilmiş olan Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması da kullanılıyordu. Bir taraftan da yeni teknolojiler geliştiriliyor, bu nedenle dünya ticaretine konu olan malların çeşitliliği giderek artıyordu. Bu gelişmeler yeni bir uluslararası eşya sınıflandırma sisteminin oluşturulması ihtiyacını doğurdu. Gümrük İşbirliği Konseyi’nde 1970 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda “Armonize Sistem Nomanklatürü” geliştirildi.

Armonize Sistem Nomanklatürü dünya ticaretinde 1988 yılından beri kullanılmakta; uluslararası ticaretteki gelişmelerin yarattığı ihtiyaçlar dikkate alınarak Dünya Gümrük Örgütü tarafından güncellenmektedir. Bu güncellemeler 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 ve 2022 yıllarında yürürlüğe konulmuştur. Armonize Sistem günümüzde dünya ticaretinin neredeyse tamamında kullanılan tek eşya sınıflandırma sistemidir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun ve bunlara bağlı ikincil mevzuat’ta yer almaktadır.

Kaynak: https://gumrukrehberi.gov.tr/anasayfa

%d blogcu bunu beğendi: