Bir eşyanın tarife sınıflandırmasının yapılması uzmanlık gerektiren bir konudur. Eşyanızın tarife sınıflandırmasının yapılması için Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Danışmanlığı hizmeti veren şirketlere başvurabileceğiniz gibi, gümrük idaresinden tarife tespiti talep etmeniz ve tarife bilgisi almanız da mümkündür.

Eşyanın tarife sınıflandırması yapılırken aşağıdaki mevzuat ve kaynaklara başvurulur:

1- Uygulanması zorunlu olan yasal mevzuat:

-Alfabetik Eşya Fihristi,

-Türk Gümrük Tarife Cetveli,

-Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,

-Avrupa Birliği Açıklama Notları,

-Avrupa Birliği Sınıflandırma Tüzükleri,

-Armonize Sistem Sınıflandırma Kararları,

-Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Avileri,

-Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları,

-Tebliğler, Genelgeler ve Bağlayıcı Tarife Bilgileri.

2- Yararlanılabilecek diğer kaynaklar:

-Dünya Gümrük Örgütü Eşya Veri Tabanı,

-Avrupa Birliği Veri tabanları (EBTI, TARIC, ECICS),

-Avrupa Birliği Sınıflandırma Kararları (Resmî Gazete’de yayımlanmamış olanlar).

Kaynak: https://gumrukrehberi.gov.tr/anasayfa