Bir eşyanın tarife sınıflandırmasının yapılması uzmanlık gerektiren bir konudur. Eşyanızın tarife sınıflandırmasının yapılması için Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Danışmanlığı hizmeti veren şirketlere başvurabileceğiniz gibi, gümrük idaresinden tarife tespiti talep etmeniz ve tarife bilgisi almanız da mümkündür.

Eşyanın tarife sınıflandırması yapılırken aşağıdaki mevzuat ve kaynaklara başvurulur:

1- Uygulanması zorunlu olan yasal mevzuat:

-Alfabetik Eşya Fihristi,

-Türk Gümrük Tarife Cetveli,

-Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,

-Avrupa Birliği Açıklama Notları,

-Avrupa Birliği Sınıflandırma Tüzükleri,

-Armonize Sistem Sınıflandırma Kararları,

-Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Avileri,

-Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları,

-Tebliğler, Genelgeler ve Bağlayıcı Tarife Bilgileri.

2- Yararlanılabilecek diğer kaynaklar:

-Dünya Gümrük Örgütü Eşya Veri Tabanı,

-Avrupa Birliği Veri tabanları (EBTI, TARIC, ECICS),

-Avrupa Birliği Sınıflandırma Kararları (Resmî Gazete’de yayımlanmamış olanlar).

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun ve bunlara bağlı ikincil mevzuat’ta yer almaktadır.

Kaynak: https://gumrukrehberi.gov.tr/anasayfa

%d blogcu bunu beğendi: