Özbekistan Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Özbekistan Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 22 Haziran 2023 tarihli 32229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7319) ile 7286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Read more…