Küçük Ev Aletleri İthalatında Gözetim Uygulaması

Küçük Ev Aletleri İthalatında Gözetim Uygulaması 23 Mart 2023 tarihli 32141 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/7) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına Read more…