Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik 20 Nisan 2023 tarihli 32169 sayılı Resmi Gazetede yayımlananKömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7109) ile Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararın başlamış işlemle ilgili geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırıldı; Karara Read more…