Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin AB Komisyon Tüzüğü 2022/557

1) Ağırlıkça %10’dan az nişasta içeren bir türün diğer preparatı olarak hayvan beslemede kullanılan ürünün 2309.90.31 KN Kodunda,  2) Ağırlıkça %30’dan fazla nişasta içeren bir türün diğer preparatı olarak hayvan beslenmesinde kullanılan ürünün 2309.90.51 KN Kodunda,  sınıflandırılmasıyla ilgil 07.04.2022 tarihli AB Resmi Gazetesinde 2022/557 Sayılı Bazı Malların sınıflandırılmasına İlişkin AB Komisyon Uygulama Tüzüğü Read more…