Çin Menşeli Granit İthalatına Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Menşeli Granit İthalatına Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı 11 Mayıs 2023 tarihli 32187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/19) ile bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli 6802.23 ve 6802.93 Read more…

Granit İthalatına Uygulanan Gözetimde Değişiklik Yapıldı

Granit İthalatına Uygulanan Gözetimde Değişiklik Yapıldı 11 Mayıs 2023 tarihli 32187 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde Read more…