Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması

Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2023 tarihli 83339412 sayılı yazısında özetle; “Bakanlığımıza intikal eden muhtelif bilgilerden, 2008/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde gözetime tabi olan gözlük çerçevelerinin, üzerine sıfır numara-demo cam takılarak gözetim kapsamında olmayan 9004.90.90.00.19 GTİP’li “Koruyucu Gözlük” veya Read more…