Gliserol İthalatında Gözetim Uygulaması

Gliserol İthalatında Gözetim Uygulaması 27 Ocak 2023 tarihli 32086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul Read more…