Kore Cumhuriyeti Menşeli Ftalik Anhidrit İthalatında Uygulanacak Damping Vergisi

Kore Cumhuriyeti Menşeli Ftalik Anhidrit İthalatında Uygulanacak Damping Vergisi 14 Nisan 2023 tarihli 32163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/16) ile 30/3/2022 tarihli ve 31794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/9) ile Kore Cumhuriyeti menşeli “ftalik anhidrit” Read more…