Feldispat İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklendi

Feldispat İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklendi 13 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhracat: 2022/8 sayılı Tebliğ ile 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 61 inci sıra olarak “Feldispat (GTP: 2529.10)” eklenmiştir. İlgili Tebliğe Ulaçmak İçin Tıklayınız