Emniyet camların ithalatında gözetim uygulaması ile ilgili 2020/1 sayılı Tebliğde değişiklik

Emniyet camların ithalatında gözetim uygulaması ile ilgili 2020/1 sayılı Tebliğde değişiklik 24 Ocak 2023 tarihli 32083 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Emniyet camlarının ithalinde uygulanan gözetim ile ilgili 2020/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Read more…