Bağlayıcı Tarife Bilgisi 09/03/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR330000230006 Gtip No: 850440601000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 08/03/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Mersin üniversitesi Mühendislik fakültesi Makine Mühendisliği Bülümünden alınan Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 13.01.2023 tarih 81919488 sayı ile giren Analiz Raporu ve Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ ile Read more…