Tarife Cetvelini Anlamak

Tarife Cetvelini Anlamak Armonize Sistem Nomanklatürü Latince kökenli olan “nomanklatür” kelimesinin sözlük anlamı “adlar dizgesidir”. Maddeleri, nesneleri, malları ve benzeri şeyleri bir dizin halinde sınıflandıran sistemlere “nomanklatür” denilmektedir. Armonize Sistem Nomanklatürü; Genel Yorum Kuralları (GYK), Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notları ile 4 basamaklı Pozisyon ve 6 basamaklı Alt Pozisyon Read more…