Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu ile tarım ürünlerinden elde edilen denatüre dökme etil alkol ithalatında gözetim

Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu ile tarım ürünlerinden elde edilen denatüre dökme etil alkol ithalatında gözetim 24 Ocak 2023 tarihli 32083 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında Read more…