Dünya Gümrük Örgütü

Tıbbi malzemeler, öncelikli ilaçlar ve aşılar için COVID-19 referans listelerinin HS 2022 versiyonu

Dünyanın hala COVID-19 pandemisi ile karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında, DGÖ tıbbi malzemeler, öncelikli ilaçlar, aşılar ve ilgili ekipman için COVID-19 HS sınıflandırma referans listelerini HS 2022 baskısındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelledi. Aşağıdaki listeler, COVID-19’a özel web sayfasında  DGÖ araçları ve araçları altında mevcuttur: YENİ! – INN Listesi 124 COVID-19 (Özel Sürüm) Read more…