Dünya Gümrük Örgütü

WCO/WTO ve diğer kuruluşların ortak çabalarıyla güncellenen Kritik COVID-19 Aşı Girdilerinin Ortak Gösterge Listesi

Küresel tedarik zincirlerinin işleyişini kolaylaştırmak ve COVID-19 tıbbi malzemelerinin sınır ötesi ticaretini kolaylaştırmak için WCO, pandemi kapsamında DTÖ, DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşlarla aktif olarak birlikte çalışmaktadır.  Bu çabanın bir uzantısı olarak, WCO,  Kritik COVID-19 Aşı Girdilerinin Ortak Gösterge Listesini güncellemek için DTÖ ile yakın bir şekilde çalıştı .  Liste başlangıçta Dünya Read more…