Cam Lifi ve Cam Lifinde Eşya İthalatında Gözetim Uygulaması

Cam Lifi ve Cam Lifinde Eşya İthalatında Gözetim Uygulaması 28 Ocak 2023 tarihli 32087 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2023/3) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek Read more…