Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemeleri İthalatında Damping Vergisinin Devamı Hk.

Çin menşeli 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç) ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir. Read more…